Dictionaries | References

हंसण्याचा निकूर झाला, शंभू वैतागाला गेला


हंसण्याची पराकाष्टा होऊन एखाद्यास राग येणें. मस्करीची कुस्करी होणें.

Related Words

धनी झाला जागा, चोर आला रागा   सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   पाद गेला, बोचा आवळला   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   काल मेला आणि आज पितर झाला   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   कुणबी माजला, मराठा झाला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   हत्ती गेला शेंपूट उरलें   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   सुंठीवांचून खोकला गेला   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   हातीं आला, तो लाभ झाला   फारच संतापला, इंगळासारखा लाल झाला   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   गेला बाजार तरी   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   हत्तीचा झाला सवदा आणि अंकुशाचा पडला वांधा   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   सर्प गेला घसरण राहिली   आला-ली-लें गेला-भला   बायकोनें केलीं कुचाळी आणि नवरा झाला गबाळी   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   आली तार, झाला ठार   औषधावांचून खोकला गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP