Dictionaries | References

हंसण्याचा निकूर झाला, शंभू वैतागाला गेला

हंसण्याची पराकाष्टा होऊन एखाद्यास राग येणें. मस्करीची कुस्करी होणें.

Related Words

धनी झाला जागा, चोर आला रागा   सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   पाद गेला, बोचा आवळला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी ओठ गेला   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   काल मेला आणि आज पितर झाला   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   पळ गेला कोकणां, तीन पानें चुकेना   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   भर्ता गेला गांवाला अलंकार टांगले खुंटीला   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कुणबी माजला, मराठा झाला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   सुंठीवांचून खोकला गेला   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   हत्तीचा झाला सवदा आणि अंकुशाचा पडला वांधा   गेला बाजार तरी   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   हातीं आला, तो लाभ झाला   फारच संतापला, इंगळासारखा लाल झाला   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   सर्प गेला घसरण राहिली   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   बायकोनें केलीं कुचाळी आणि नवरा झाला गबाळी   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP