TransLiteral Foundation

सरकाराला आणि भाकरीला तोंड नाहीं

भाकरी वाटोळी असल्यानें कोठूनहि मोडतां येतें. त्याप्रमाणें सरकाराला कोठल्याहि बाबतींत जबाबदार धरावेम. अमुकच एका गोष्टींत सरकाराचा हात आहे असें नाहीं. सर्वत्र सरकार भरलेलें आहे.

Related Words

तोंड   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चूल आणि मूल   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   तोंडाला तोंड देणे   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   अन्न सारें धन सोनें नाणें तीनपाव धन आणि ढोर गुरुं फुकट धन   अंबट - अंबट तोंड करणें   अंबट तोंड होणें - होऊन येणें - पडणें   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आणि   आपण शेण खायचे नि दुसर्‍याचें तोंड हुंगायचें   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   आळशाचे तोंड मोठे पण हात मात्र कोते   उजळमाथा-तोंड   उजळ माथा (तोंड) होणें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंटाचे तोंड मारवाडाकडे   उधेल तोंड   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   एक तोंड करणें   कज्‍जाचें तोंड काळें   कुत्र्याचे तोंड   कुत्र्याचें तोंड   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   केळीं खातल्‍याक तोंड दुकतवे?   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   काय गळतें, तर तोंड गळतें   काळें तोंड   काळोखांत तोंड लपविणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   कोपानें तोंड सोडनलो दोळे सोडना   कोल्‍या तोंड पळवुंचें   कोल्‍ह्याचे तोंड बघणें   खुनाला तोंड नसलें तरी भलत्‍याप्रकारानें त्‍याला वाचा फुटते   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   खाऊन पिऊन कंटाळा व तोंड धुवून विटाळ   खापरांत मुतून तोंड पहा   खार्‍या पाण्यानें (पाण्यांत) तोंड धुवून ये   गुजरातची गांड, माळव्याचें तोंड   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   गांड तोंड हातीं धरणें   गांड पळौन म्‍हाणायो, तोंड पळौन पोळयो   गांड पाहून पाट, तोंड पाहून टिळा-टिका   गोरें मोरें तोंड करणें   घर भरले आणि तोंड धरलें   चेहरा, तोंड वगैरे उतरणें   चालणारा तोंड वाशी, वाट जशाची तशी   चिमणीसारखें तोंड करणें   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हातीं भोपळा घेणें-देणें

 • भिक्षा मागणें, मागावयास लावणें. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Are we transliterating everything? Do we copy that from some other websites?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.