Dictionaries | References

वेडा झाला व कामांतून गेला

वेडा मनुष्य निरुपयोगी असतो.

Related Words

पाद गेला, बोचा आवळला   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   वेडा-वेडा पाऊस   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   कुणबी माजला, मराठा झाला   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   झाला   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   गेला बाजार   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP