Dictionaries | References

वासनेच्या पोटीं, असती कर्माच्या कटकटी


मनुष्याच्या वासनेमुळें त्याच्या मागें सर्व संसाराची पीडा लागलेली असते.

Related Words

वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी   पोटीं   असती   दिव्याचे पोटीं काजळ धरणें   (अन्याय, अपराध) पोटीं घालणें   पोटीं घालणें   पोटीं धरणें   पोटीं माती पडणें   वासनेच्या पोटीं, असती कर्माच्या कटकटी   पोटीं पिकणें   दीपा पोटीं काजळ   भरल्या पोटीं   पाय पोटीं जाणें   लावण्य-लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   निःस्पृह बोध क्कचित एक, स्वार्थबुद्धि असती अनेक   पोटीं-पोटांत पडणें   कर्माच्या गती, सांगाव्या किती   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   उंसाच्या पोटीं काऊस   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   उरीं पोटीं धरणें   यशाच्या पाऊलवाटी, असती अल्प संतुष्टांच्या पोटीं   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   शुद्धबीजा पोटीं | फळें रसाळ गोमटीं ||   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   द्यावी काळावर दृष्टि, समाधान मानावें पोटीं   चंदनाला सापाचा वेढा, गुणवंताला असती अवधडा   जें पोटीं, तें होटीं   गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी   पोटीं आलं, साव झालं   धीर असेल पोटीं, तर बरें होईल शेवटीं   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   असे जी प्रशस्त रीति, तिजला सोडवण असती   पोटीं संतान नसणें   बढाईखोर आणि लबाड, उभयतां असती भाऊबंद   वाघाचे पोटीं कोल्हे   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   एकेका मनुष्या मति, भिन्न भिन्न असती   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   आपले मालाचें वर्णन, करीत असती सर्वजन   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   रंग भोळा, पोटीं चाळा   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   अधीर आणि अज्ञानी कपटी असती फार मनीं   पोटीं जन्मणे   पाठी पोटीं पिकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP