Dictionaries | References

लाथ मारील तेथें पाणी काढील

मला हिंमत आहे, शक्ति आहे, जोर आहे. या जोरावर मी वाटेल तें करीन. -एकच प्याला ३.४.

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   साकेनें पाणी पिणें   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   आडवें पाणी   डोळ्यांना पाणी आणणें   हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   आगे लाथ, पीछे बात   बुवा तेथें बाया, वृक्ष तेथें छाया   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   जेथें व्याप, तेथें संताप   पत्रावळ तेथें द्रोण   अन्नाचें पाणी होणें   जेथें बाव, तेथें तान्हेल्‍यांची धांव   उधानाचें पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पांच तेथें परमेश्वर   हाडांचें पाणी करणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचें पाणी होणें   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   डोळ्यांत पाणी येणें   डोळ्यांस पाणी देणें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   मनावर धरील तर वाघाला मारील   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   जेथे फार पुंजी, तेथें फार काळजी   जेथे दृष्‍टि, तेथें सृष्‍टि   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   शांति तेथें लक्ष्मीची वस्ती   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   फुलें वेंचलीं तेथें शेण्या विकाव्या लागणें   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   स्नेहांत पाणी घालणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   तांबडें पाणी   भांगाचें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP