Dictionaries | References

रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये

[ कोळी = भिस्ती, पाणी घालणार ] या दोन्ही गोष्टी तापदायक होतात.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   डोंगरास दुखणें व शिंपीत औषध   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   शिंपी कापड चोरतो व चोरल्याबद्दल शिलाई मागतो   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   गांवांत म्‍हाळ, सुण्याक (कुत्र्यास) बोवाळ   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP