Dictionaries | References

रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?


रडका मनुष्य घोडयावर स्वार झाल्यास त्याच्या हातून पराक्रम तर होत नाहींच पण त्याची गांवभर फजिती मात्र होते.

Related Words

कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   कसें करूं, काय करूं   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   गाढवांस गुळाची चव काय   घुमाऊ or व   जर खताचा सांठा, तर पैशाचा काय तोटा   दूती म्हणून गेली व स्वतःच प्रिया होऊन बसली   दिली गाय, तिची आशा काय   बोल गे वाचे, तुझें काय जातें-वेचें   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   राऊत   वेडीला सासर काय माहेर काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP