Dictionaries | References

मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये

आकाशांत ढग आले म्हणजे ते केव्हा कोसळतील हें सांगवत नाहीं त्याचप्रमाणें गरोदर स्त्री दिवस भरले म्हणजे केव्हां बाळंत होईल याचा नेम नसतो.

Related Words

भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   देवाचें नांव आणि आपला गांव   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   विंदुरु आणि मजारु   घरघुशी आणि घरनाशी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   लिनां आणि भिकार चिनां   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   वांझोटी आणि संन्याशाची लंगोटी   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP