Dictionaries | References

मनमें चंगा, तो काथवटमें गंगा

( हिं.) मनांत जर स्वस्थता असेल तर गंगेचें सुख कुठेंहि मिळूं शकेल. उलट मन असुखी असेल तर गंगेच्या ठिकाणीं जाऊनहि गंगेचा खरा लाभ होणार नाहीं. तेव्हां मुख्य मन सुखी, स्वस्थ पाहिजे. -गांगा २४४. ( गु.) मन चंगा तो कथोकमां ( अथवा घेर बेठां ) गंगा.

Related Words

वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   जो तो आपापले घरचा राजा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   मन मानेल तो सौदा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   आळशावर गंगा आणि दुबळ्यावर कृपा (निरुपयोगी)   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   मीच काय तो शहाणा   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   श्र्वास तो आस   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP