Dictionaries | References

भावासारिखा देव

जसा भाव तसा देव. परमेश्वर भक्तीनेंच वश होतो. जशी भक्ति करावी तशी परमेश्चराची कृपा होते. ‘ भावा सारिखा देव फलद्रूप आपण । ’ -सप्र ८.८७. तु. - भावेन देवं कलया नरेंद्रम् । ’

Related Words

देव   दृढभाव तोच देव   देव पाण्यांत घालणें   देव देव्‍हार्‍यांच बसणें   देव दव्हार्‍यांत नांत   देव दितां देवचार नाट्टा   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   भावार्थी देव पावता   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   भोळा भाव, अंधळा देव   यथा देव, तथा भक्त   देव मन पाळौन धन दिता   भावासारिखा देव   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   देव सारावे परते।संत पूजावे आरते।   दाष्टयास देव धार्जिणा   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   देव देव करतां   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   धा थंय देव   देव होऊं लागणें   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   गरीबाचा देव वाली   भोळयाचे देव सोळा   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   मानला तर, देव नाहींतर धोंडा   लातोके भूत (देव) बातोसे नहीं मानते   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   संशय फिटेना, देव भेटेना   देव देतो नी देवाचार अडवा येतो   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   आशा सुटेना, देव भेटेना   देव पडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP