Dictionaries | References

भक्त तो शिरोमणी। धन्य तो संसारीं। नित्य अवधारी। गुरुवचनें॥

जो सद्‍गुरुच्या वचनाप्रमाणें सतत आचरण ठेवतो तो सर्व भक्तांत श्रेष्ठ असून संसारांत धन्यता पावतो.

Related Words

हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो तो आपापले घरचा राजा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   मन मानेल तो सौदा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   हातीं आला, तो लाभ झाला   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   शंख अडोशी, शंख पडोशी, शंख शंखके भाई शंख घरके व्याह होई तो शंख मिले जावाई   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   श्र्वास तो आस   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP