Dictionaries | References

बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला

बाप गेला म्हणून एक आपत्ति व दुसरी त्याच्यासाठीं बोंबलावें लागलें म्हणून अंग दुखावलें ही दुसरी. दोन्हींकडून नागवणूक, नुकसान.

Related Words

बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   पाद गेला, बोचा आवळला   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   माय तेली, बाप तेलंग, बेटा होई रंगबेरंग   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   हात चोळणें   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   गेला बाजार तरी   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   बाप चोर, पोर्‍या हाताळ   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   बाप आजांचा धर्म   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP