Dictionaries | References

पोटांत जळे, माथ्यांत कळे

(गो.) पोटाला भूक लागली म्हणजे डोकें फिरावयास लागतें.
पोट पहा.

Related Words

पोटांत कालवणे   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   पोटांत तटातट तुटणें   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   मेंगी गाय पोटांत पाय   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   जावें त्‍याच्या वंशा, तेव्हां कळे।   कळे न कळे इतका   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   दिव्याच्या पोटांत काळें   पोटांत आग पेटणें   पोटांत कावळे कोरणें   सुंभ जळे पण बळ न जळे   तेल्‍याचें तेल जळे, मशालजीची गांड जळे   गांव जळे मारुति पळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   पोटांत दांत   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत कांटे भरणें   पोटांत सलणें   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   बायकोचा कावा, न कळे ब्रह्मदेवा   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तेल जळे पिडा टळे   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   कळे ती कळमळे   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पायलीची पिठी पोटांत   कपाळाला गंध आणि पोटांत मंद   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   पोटांत खडबडणें   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आल्यावरी विपत्ती, कळे मैत्री आहे किती   कळे ती कळमळे   कळे न कळे इतका   काय जळे   गरज लागे त्‍या वेळे, मित्राची परीक्षा कळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   तेल्‍याचें तेल जळे, मशालजीची गांड जळे   तारुण्यांत स्‍वामैर्ख्य कळे, तर सदां सुख मिळे   दुखणें येतां चैन नाहीं, समाधानीं न कळे कांहीं   दीप जळे विघ्न पळे, पूण ज्याचें सरे त्यास कळे   न कळे काय अरिष्टें येती भोगा, हांसूं नये दुसर्‍याचे दैवयोगा   परिश्रमाचें बळें, कलाकौशल्य कळे   पाण्यांतील मासा तळीं जातो कैसा, जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे   पोट जळे, माध्यान्ह कळे   पोटाक जळे आनि माथ्याक कळे कित्याक तें?   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   बायकोचा कावा, न कळे ब्रह्मदेवा   लोक म्हणती बुवाबुवा। न कळे गुलामाचा कावा॥   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   शरीरावरुन नकळे ज्ञान, उंचीवरुन न कळे मान   सासू सांजोर्‍या तळे, माझा जीव जळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP