Dictionaries | References

पोटांत जळे, माथ्यांत कळे


(गो.) पोटाला भूक लागली म्हणजे डोकें फिरावयास लागतें.
पोट पहा.

Related Words

पोटांत कालवणे   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटांत तटातट तुटणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   मेंगी गाय पोटांत पाय   जावें त्‍याच्या वंशा, तेव्हां कळे।   पोटांत धोंडा उभा राहणें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   कळे न कळे इतका   पोटांत कावळे कोरणें   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   दिव्याच्या पोटांत काळें   पोटांत आग पेटणें   सुंभ जळे पण बळ न जळे   तेल्‍याचें तेल जळे, मशालजीची गांड जळे   गांव जळे मारुति पळे   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत दांत   पोटांत कांटे भरणें   पोटांत सलणें   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   बायकोचा कावा, न कळे ब्रह्मदेवा   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तेल जळे पिडा टळे   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   कळे ती कळमळे   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पायलीची पिठी पोटांत   कपाळाला गंध आणि पोटांत मंद   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   पोटांत खडबडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP