Dictionaries | References

द्वेष करतो सापपरी आणि म्हणतो मी निर्भत्सरी


सर्वाप्रमाणें द्वेष करुन पुन्हां मी मत्सरी नाहीं असें म्हणणारा. करुन सवरुन वर अगदीं निरपराध्याचें सोंग आणणारा.

Related Words

अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   स्तन-स्तना आणि वृषणा, साक्षीदारा आणि जामीना, फुकट हिसके चौघाजणा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिकार-शिकार उठायला आणि कुत्रं हागत उभे राहण्याला गांठ पडणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   धंदा रोखीचा आणि वायदा दिवाळीचा   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   देवाचें नांव आणि आपला गांव   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   शेजीवांचून-विणें सरेना आणि घडीभर पटेना   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   गुळाचेच पथ्‍य करावयाचे आणि गुलगुले खायाचे   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP