Dictionaries | References

देवळाची गेली घांट तर गुरवाचें (गुरविणीचे) गेलें झ्यांट

See also:  देवळाची फुटली घांट तर गुरवाचें (गुरविणीचे) गेलें झ्यांट
देऊळ पहा.

Related Words

असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   उडी नाही तर बुडी   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   चालेना देवाचें, बडबडणें गुरवाचें   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   गांव गेलें, नांव राहिलें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   देवळची घांट   हेवा दावा, नकटी गेली चांगदेवा   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   असतील शितें तर मिळतील भुतें   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   अंगावरचें शेंपटीवर गेलें   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP