Dictionaries | References

दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये

आपल्याबद्दल अनेकांनीं चांगलें बोलत असलेलें ठीक आहे. पा एकाचाहि आपणांवर दांत असला, म्हणजे आपला एकहि शत्रु असला तरी तो आपणांस त्रासदायक होतो.

Related Words

गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा देशपांड्या   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   पाठजाळ पुरवेल पण पोटजाळ पुरवत नाहीं   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   नरक तोंडांत सांठविणें   आईबापे जन्माचे मात्र सोबती पण कर्माचे सोबती नाहीत   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   एकाच्या युक्तीवर सर्वांच्या युक्त्या   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   घी देखा पण बडगा नही देखा   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   मिजास पादशाहाची पण चाकरी मशालजीची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP