Dictionaries | References

जो असे अविचारी, तो काय न करी

अविचारी मनुष्‍याच्या हातून कोण्या वेळी कोणती गोष्‍ट होईल त्‍याचा नेम नाही.

Related Words

जो असे अविचारी, तो काय न करी   ताकास तूर लागू न देणे   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   नखाला माती न लागणें   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ढुंकून न पाहाणें   परवशता शतगुणें करी जाच   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   टका करी कामकाज   पाय भुईला लागूं न देणें   जो उशीरानें उठे, त्‍याचें काम शेष सांठे   हगे तो तगे   सावलीस उभा न राहणें   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   न हिंदु र्न यवनः   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न खादी नार नी पायलीचा आहार   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   जो हंडीमें होगा, सो रकाबीमें आवेगा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP