Dictionaries | References

जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत

(गो.) जो मनुष्‍य आपली जीभ व इंद्रिय ताब्‍यात ठेवतो त्‍यास ब्रह्मांडहि जिंकता येते.

Related Words

समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   अति उदार तो सदा नादार   आप बुरा तो जग बुरा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो तो आपापले घरचा राजा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   मन मानेल तो सौदा   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   पेजेक आनी लजेक पडाना   हातांत नासून पापी   याक पोऽऽर आनी बोभाट थोऽऽर   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   मीच काय तो शहाणा   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP