Dictionaries | References

चमडी फाटे, वस्‍त्र न फाटे, चमडी फाटेल पण वस्‍त्र फाटणार नाहीं

अतिशय जाडेभरडें वस्‍त्र, इतके टिकाऊ की ते अंग फाटले तरी कधी फाटायचे नाही. तु०-गांड फाटे पण धबला न फाटे.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   नखाला माती न लागणें   पाय भुईला लागूं न देणें   न हिंदु र्न यवनः   ढुंकून न पाहाणें   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   ताकास तूर लागू न देणे   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   माणसाला मानीत नाहीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   न खादी नार नी पायलीचा आहार   कर न कर   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   खाना पीना भरना पेट, चमडी जाने नाना शंकरशेट   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   वसंत ऋतूंतील बोरुंचीं बेटें, वाढतीं असंख्यात फाटे   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   धाकासारखी चीज नाहीं   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   स्वभावाला औषध नाहीं   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP