Dictionaries | References

चंद्र व्यापली, शुद्धी गेली


एखाद्या गोष्‍टीत मन अगदी पूर्णपणें गुंग झाले म्‍हणजे इतर गोष्‍टींचे भान राहात नाही. तंद्री लागली असतां इतर गोष्‍टींचा विसर पडतो.

Related Words

चंद्र   चंद्र व्यापली, शुद्धी गेली   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   उलफ्याची कणिक वार्‍यानें गेली-नेली   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   आली गेली   जिकडे-जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   करायला गेली पर, तवई आली वर   सिद्धि गेली बारावर्षे   काशी केली वाराणशी केली, कर्माची (कपाळाची) कटकट नाही गेली   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   आथी गेली नि पोथी गेली   तळहातानें चंद्र सूर्य झांकत नाहीं   हेवा दावा, नकटी गेली चांगदेवा   तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   औषधावांचून खरूज मेली (गेली)   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   धर्मांत (धर्मानें) दिलें नेसायला आणि परसांत गेली मोजायला   देवाची गेली घांट, तर गुरवाचें गेलें चर्‍हाट (झ्याट)   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   ती गेली पण ते गेले नाहींत   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   पायाची तिडीक मस्‍तकास गेली   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   देउळची गेली घांट, गुरवाचें गेलें चर्‍हट (इयांट,शेट)   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   देवळाची गेली-फुटली घांट तर गुरवाचें (गुरविणीचे) गेलें झ्यांट   शेजारणीच्या गेली रागें । कुतर्‍यांनीं घर भरलें मागें ॥   अंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरीं आली   देवाची गेली घांट, तर पुजार्‍याचें गेलें शेत (झ्यांट)   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   दूती म्हणून गेली व स्वतःच प्रिया होऊन बसली   द्रव्यापरी द्रव्य गेलें, बायको परी बायको गेली   गेली नाहीं तीर्था, नि फिटली नाहीं भ्रमणा   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   लोकशाही आली, बादशाही गेली   नवरा गेला गांवाला आणि बाईल गेली ख्यालीखुशालीला   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   दुधाला गेली तेथें कांटे खायला राहिली   आली सुगी भरले गाल, गेली सुगी चापले गाल   रांडेजवळ रांड गेली आणि फटरांड झाली   दिडकीची हंडी गेली पण कुत्र्याचें मन ओळखलें गेलें   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   फुलानं मारली मूर्छना आली, मुसळानं मारली हांसत गेली   भिकार्‍याऽ आवय चिकाक गेली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP