TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)

ज्या प्रमाणें गवत घातल्यास घोडा काम देतो त्याप्रमाणें पोट भरल्यावर चाकर काम करतो. पण असा भाडोत्री माणूस उपयोगी नाहीं.

Related Words

  |  
अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   इच्छा काय आणि झाले काय   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   कसा काय   कागदाचा घोडा   काढल्या कामाचा   काय   कोणाची होऊं नये बायको (बाईल) आणि कोणाचे होऊं नये चाकर   कोतवाल घोडा   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुराख्याला गुरें चुकली म्‍हणून धन्याला चुकतील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   गादीचा चाकर   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   घोडा   चाकर   चालता घोडा   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   टाळीचा घोडा   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   दिली गाय, तिची आशा काय   धनिकाची सत्ता गरिबावर, रिणको धनकोचा चाकर   धोतराचा घोडा   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   नाल तो मिल गया, अब क्या रहा? जीन और घोडा   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   भुकेला पिकलें काय आणि हिरवें काय   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भाताचें खाणें काय आणि ब्राह्मणाचें मारणें काय   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   भोगणें-भोगलें थोडें भोगायचें आहे, एवढया भोगण्यानें झालें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   रगाडयांत गेलें काय नि आलें काय   राखण्यानें गुरें टाकलीं म्हणून धनी टाकील काय   राजाला दिवाळी काय   वेठीया काम आणि पोटिया चाकर   वेडयाला घातला खोडा आणि तो म्हणतो घोडा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

approach of a bridge

  • सेतूचा उपागामी मार्ग 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site