Dictionaries | References

गांव हंसलें म्‍हणजे म्‍हरवडा हंसणें

एकदां मनुष्‍याची अप्रतिष्‍ठा झाली म्‍हणजे नीच लोकहि त्‍याची टवाळी केल्‍याशिवाय राहात नाहीत.

Related Words

सभा हंसली माकड हंसलें   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   राव करणार नाहीं तें गांव करतो   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   दळायाला बसलें म्हणजे ओंवी आठवते   आपल्याजवळ नाहीं म्हणजे जगांत नाहीं   गांव जळे मारुति पळे   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   गांव तेथे लाव   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   संशय म्हणजे चुकी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे ओंवी सुचतें   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गाणें सुचतें   आली उर्मी साहे। तुका म्हणजे थोडे आहे।।   गांव गेलें, नांव राहिलें   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   गांव जळाला, मारुति (हनुमंत) गांवनिराळा   घर सोडलें(म्हणजे)अंगण पारखें   मुंगीला पंख फुटलें म्हणजे मरायची निशाणी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत आठवतें   जेथें गांव तेथें म्‍हारवाडा   नागवेल नागवेलीची आर एकदां रुजली म्हणजे वेल वाढतो   पहिला आघात म्हणजे निम्मे यश   बटाई म्हणजे लुटाई   पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   काम चांगले आरंभले म्‍हणजे समजा अर्धे झालें   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   म्हणजे   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   म्‍हातार्‍याने केले नांव, तरण्याने वाहविलें गांव   गांव म्‍हारवडा एक करणें   धूळ गांव घोलेरा, बंदर गांव बारा, कच्च्या गव्हांची रोटी, पाणी पिती खारा   खापरानें हंसणें   म्हातार्‍यानें केलें नांव, तरण्यानें वाहविलें गांव   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   नांव देवाचें आणि गांव पुजार्‍याचें   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   गांवांनी गांव निजे, आळशिणीचें वरण शिजे   गांव न पुसे झ्याट, पण घरीं बायकोचा शेट   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   बारा गांव सासरं, आधींच भोंकाड वासलं   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   फेस्त करता गांव, व्हिगाराचें नांव   देवाचें नांव आणि आपला गांव   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP