Dictionaries | References

गांवांत राहून पाटलाशीं वैर

आपल्‍याला जर एखाद्या गांवांत राहावयाचे असेल तर तेथील अधिकार्‍याशी शत्रुत्‍व करून आपला निभाव लागणार नाही. ज्‍या गांवी आपण असूं तेथील सत्ताधिकार्‍यांशी वैर करण्यात आपलेच नुकसान होण्याचा संभव असतो
याकरितां असे प्रसंग टाळावे. तु०-पाण्यात राहून माशांशी वैर.

Related Words

वैर   राहून राहून   एका ठायीं राहणें, त्याशीं वैर न करणें   गांवांत लगीन, कुत्र्यांना बोंबाळ   उभें वैर   देवी देवळांत, आणि नायटे गांवांत   बुद्धीशीं वैर करणें   मांजर नाथिल्या गांवांत हुंदीर राया   चावडीवर दरोडा आणि गांवांत आरडाओरडा   बसले राहून   वैर करावें तर निदान स्वाभिमान बाळगावा   मागल्या सात जन्मांचे वैर साधणें   शेतांत नसावा कुंदा आणि गांवांत नसावा निसुंदा   पाण्यांत राहून मगरांशीं वैर   चोरी करची आपल्‍या गांवांत, भीक मागची दुसर्‍याच्या गांवांत   कांग म्‍हारणे गांवांत, तर नाचण्या तुझ्या पेवांत   काखेंत कळसा, गांवांत (स) वळसा   गांडीला नाहीं लंगोटी, गांवांत प्रतिष्‍ठा मोठी   तीन दिवस संन्याशी, गांवांत उपवासी   उजाड गांवांत डांगोरा पिटणें   जळांत राहून कोरडें कमळ, गुत्त्यांत राहून अगदीच निर्मळ   जळांत राहून माशाशीं वैर   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   पाण्यांत राहून माशाशीं वैर   पिकल्यावांचून (गांवांत) विकत नाहीं   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें   गळ्यांत गरसोळी आणि गांवांत बोंब   कोरडा वैर   देवी रानांत, नायटे गांवांत   ऋण, हत्या आणि वैर चुकत नाहींत   काखेंत पोर आणि गांवांत डांगोरा   वैर उगविणें   कवड्यांचे दान वांटले, गांवांत नगारे वाजले   नदीवर न्हाण (स्नान), गांवांत भीक   गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   गांवांत बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी   दोणभर तूप पडका, तॅन्हा ध्रुपद वैर पडका   बगलेंत पोर, गांवांत दांडोरा   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   गांवांत म्‍हाळ, सुण्याक (कुत्र्यास) बोवाळ   कानांत बुगडी, गांवांत फुगडी   गांवांत घर नाही, वेशीबाहेर शेत नाहीं   दुष्ट राजाची द्वाही फिरली, गांवांत गडबड झाली   बोडक्यांचे गांवांत बोडक्यानें जावें   शेळीसारखें खाणें आणि गांवांत फिरणें   दॉणभर तूप पडका, तॅन्हा ध्रुपद वैर पडका   आग पानीको वैर है   गांवांत दाखवी मिजाशी, घरांत उंदीर उपाशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP