Dictionaries | References

कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये

कोणाचा तिरस्‍कार अथवा निंदा केल्‍यास तो आपला विनाकारण शत्रु होतो.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   कांहीं बोलों नये ऐसें   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   ठेंगे मारूं, फत्ते करूं   निंदा   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   करूं जातां एक, घडून येतें विपरीत   उद्योग उघडा करूं जाती, त्यांत लवून विघ्ने राहतीं   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   भात सोडावा साथ सोडूं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP