Dictionaries | References

काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे

‘ काजळाची कोठडी ’ पहा.

Related Words

असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   हात चोळणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   अंधके हात बटेर   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   अंबट तोंड पडणें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   कंठास हात लावणें   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   काळें अळूं   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   अंगावरचें शेंपटीवर गेलें   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घशांत हात घातला, परंतु सुका   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP