TransLiteral Foundation

काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे

‘ काजळाची कोठडी ’ पहा.

Related Words

तोंड   किसका हात चले, किसकी जबान चले   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काळे राळे, गोरे राळे, राळ्यांत राळे मिसळले   देवावर हात ठेवणें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   काळें ढवळें   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   गेलें घाटीं, झाली माती   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   तोंडाला तोंड देणे   गांव गेलें, नांव राहिलें   हात गोड कीं हाट गोड   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   अंगावर आलें शेपटावर गेलें   अंगावरचें-जिवावरचें शेंपटीवर गेलें   अन्न घातलें तर मानेचा कांटा मोडतो व डांग घातली तर उभा राहतो   अंबट - अंबट तोंड करणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आपण भले तर जग भलें, आपण मेलों जग बुडालें   आपला भात आखडला हात   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   उचलला हात   उजळमाथा-तोंड   उजळ माथा (तोंड) होणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उधेल तोंड   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एक तोंड करणें   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   कज्‍जाचें तोंड काळें   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कुत्र्याचे तोंड   कुत्र्याचें तोंड   कमी आले जास्‍त गेलें   करडा हात   करडा हात करणें   कां तर   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   काळें   काळे करणें   काळें तोंड   काळे राळे, गोरे राळे, राळ्यांत राळे मिसळले   कासवालागुनु बोंडुळ गेलें   कोळशाच्या दलालीत हात काळे   कोळसा घासला तरी आंत काळें   खडकावर पेरलें, व्यर्थ गेलें   गुजरातची गांड, माळव्याचें तोंड   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   गोरें मोरें तोंड करणें   गोरी जातली केन्ना, आनी काळे सुयतली केन्ना   घरीं दरिद्र आलें आणि दैव बाहेर गेलें   घरीं दारीं रुसलें, तेथे कोणाचें काय गेलें   घी गेलें आणि ठामणेंहि गेलें   चिमणीसारखें तोंड करणें   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   ज्‍याचे आईबाप मेले, त्‍याचें सर्व गेलें   ज्याचें होतें त्यानें नेलें, पाया पडणें वायां गेलें   ज्‍याचें (होतें) त्‍यानें नेलें, पायां पडलें (पडणें) वाया गेलें   जसें आलें, तसें गेलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

व्हांवते उदकाक भ्रष्ट ना

 • वाहात्या पाण्याला विटाळ नाहीं. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.