Dictionaries | References

कांरे भाता थोडा, तर कोंड्यांनी घातला वेढा

१. भाताच्या दाण्यास वर तूस असते ते जवळजवळ तांदुळाइतकेच असते. त्‍यामुळे पुष्‍कळ भात कांडले तरी तूस जाऊन तांदूळ थोडेच होतात. २. भात कांडून त्‍याचे तांदूळ करतांना काही कोंडा निघतो पण तो वाजवी तितकेच भात कांडले तर योग्‍य प्रमाणांत निघतो
पण जर भात फार कांडले तर तांदूळहि कुटले जाऊन त्‍यांचा कोंडा होतो व तांदूळ योग्‍य प्रमाणापेक्षां कमी होतात. तेव्हां कोणतीहि गोष्‍ट प्रमाणांत न केली तर तीपासून थोडी फार घस लागल्‍याशिवाय राहात नाही, हे दाखविण्याकरितां ही म्‍हण योजतात. पूर्वी भात कांडण्याची मजूरी म्‍हणून कोंडा देत असत, म्‍हणून कांडपिणी तांदूळ अधिक कांडून कोंडा जास्‍त करीत असत.

Related Words

थोडा   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   नातें एकपट तर प्रेम दुप्पट   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   नाम बडा, दरसन थोडा   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   उडी नाही तर बुडी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   गूळ घातला तितका गोड   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असतील शितें तर मिळतील भुतें   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP