Dictionaries | References

ओटी जड, पाहुणा गोड

पाहुणी येणार्‍या स्त्रीची जर ओटी जड असेल म्हणजे ती जर बरोबर काही घेऊन येत असेल तर ती आल्याबद्दल यजमानिणीला आनंद होतो व ती तिच्याशी चांगल्याप्रकारे वागते. जर पाहुणा बरोबर काही आणणार नाही तर तो नकोसा होतो. प्रत्येक मनुष्य ज्यापासून त्याचा फायदा होण्याचा संभव असेल त्याच्याशी गोड वागतो व तसे नसेल तर त्याबद्दल बेफिकीर असतो.

Related Words

जड   अंग जड जाणें   हंसुन गोड (साजरें) करणें   ओटी जड, पाहुणा गोड   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   परडें जड होणें   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   ओटी भरणें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   जड पारडें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   लाळेनें चणे गोड करावे   आवडत्याक मसण गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशीं(मरे)   पायाचा जड   नाकापेक्षां मोतीं जड होणें   आसन जड होणें   हाताचा जड तोंडाचा गोड   जीभ जड होणें   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   गूळ घातला तितका गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   आईचा हात, शिळा गोड भात   ओटी पसरणें   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   दारापेक्षां अडसर जड   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   कुस्‍साल्‍या शिताक करपल्‍ली ओटी   सरकारी पाहुणा   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   नितांतल्याला मसण गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP