Dictionaries | References

ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?

पाणी कितीहि ऊन असले तरी त्याच्या उष्णतेस व शक्तीस काही मर्यादा आहेच. त्याने अंग भाजेल पण आग लागणार नाही. प्रत्येक वस्तूची शक्ति मर्यादित असते
त्या मर्यादेबाहेर तीस काही करतां येत नाही.

Related Words

ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   आग लगाये तमाशा देखे   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   आग   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   पोटाची आग   नखाला आग लागली   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   आग पाखडणें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   हात कापून देणें   आग वरसणें   भांडयाला भांडें लागेलच लागेल   समुद्राच्या खार्‍या पाण्यानें तोंड धुवून ये   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   ऊन पाण्यास चवी नाही   आग घालणें   आग लागो?   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   अस्तनींतला निखारा-अग्नि-आग-साप   आग उठणें-पडणें   आग ओतणें   आग रिघणें   घरास आग लावणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   पायांचा जाळ-पायांची आग मस्तकास जाणे   पोटांत आग पेटणें   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   आग रामेश्र्वरीं, बंब सोमेश्र्वरीं   आग लगाये तमाशा देखे   आग लगाये, पानीको दोडती   आग लगेपर कुवा खोदना   आग लागते झोंपडा, जो निकलेसो सार   आग लावणें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   उघड शत्रुत्व पुरवतें, गोंवरीची आग जाचते   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   काडीची आग माडीस लागणें   कोरडी आग पुरवते पण ओली आग पुरवत नाहीं   तळची-तळपायाची आग मस्‍तकास जाणें   लागणें-मुखाला आग लागणें   शहराची आग छोटी, पोटाची आग मोठी   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   अस्तनींतली आग   आग असणें   आग खाईल तो कोळसे ओकेल   आग पाखडणे   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आग पानीको वैर है   आग पानीको हाडवैर है   आग पिणें   आग मारणें   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   आग लावणे   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   आग हाती धरवेल पण हा हाती धरवणार नाही   उज्जो मळ्ळारि आंग लासत्ता वै? उज्जो म्हळवार आग लासता व्हय?   काडीची आग माडीस लागती   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   कोरडी आग पुरवते पण ओली पुरवत नाही   कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं   गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली   गांवाला लागली आग, त्‍याचा काढती माग   गोवरीची आग   जमिनीवरची आग पत्‍करते पण पाण्यावरची ओली आग पत्‍करत नाहीं   तुमचें मरणें तसें माझें आग रिघणें   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   नखाला आग लागली   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   यंव करीन, त्यंव करीन, माझ्या चोळण्यांत गवत भरुन आग लावीन !   शुभ-शुभ बोलरे नार्‍या, मांडवाला आग लागली   शेळकुंड-शेळकुंडाची आग व पिलाची जाग   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   सुफळ-सुफळ बोलरे नार्‍या ! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली ! अरे असें बोलूं नये ! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   अस्तनींतला निखारा-अग्नि-आग-साप   अस्तनींतली आग   आग   आग असणें   आग उठणें-पडणें   आग ओतणें   आग खाईल तो कोळसे ओकेल   आग घालणें   आग पाखडणे   आग पाखडणें   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आग पानीको वैर है   आग पानीको हाडवैर है   आग पिणें   आग मारणें   आग रामेश्र्वरीं, बंब सोमेश्र्वरीं   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   आग रिघणें   आग लगेपर कुवा खोदना   आग लगाये तमाशा देखे   आग लगाये, पानीको दोडती   आग लागते झोंपडा, जो निकलेसो सार   आग लागो?   आग लावणे   आग लावणें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   आग लावील आणि विझली की नाही जाऊन पाहीलः   आग वरसणें   आग हाती धरवेल पण हा हाती धरवणार नाही   उघड शत्रुत्व पुरवतें, गोंवरीची आग जाचते   उज्जो मळ्ळारि आंग लासत्ता वै? उज्जो म्हळवार आग लासता व्हय?   ऊन   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   ओली आग   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   करडा हात   कसा काय   काडीची आग माडीस लागणें   काडीची आग माडीस लागती   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   कोरडी आग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.