Dictionaries | References

ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?

See also:  ऊंस गोड झाला म्हणून काय जाळ्यासुद्धां खावा?
वरप्रमाणेच. ‘ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळासहित खावा?’-एकनाथ भारूड.

Related Words

काय   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आवडत्याक मसण गोड   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   काय म्‍हणून   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   काल मेला आणि आज पितर झाला   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   हातीं आला, तो लाभ झाला   फारच संतापला, इंगळासारखा लाल झाला   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   हत्तीचा झाला सवदा आणि अंकुशाचा पडला वांधा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   जो असे अविचारी, तो काय न करी   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   गोड गळा   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP