TransLiteral Foundation

असतीं मुलें लहान, परी तिखट त्‍यांचे कान

आपल्‍याला मुले जरी लहान वाटली तरी त्‍यांचे कान फार तीक्ष्ण असतात व ती जे काही त्‍यांच्या कानावर पडेल ते सर्व लक्ष्यांत ठेवतात व त्‍यांना आपणास वाटते त्‍यापेक्षा पुष्‍कळच अधिक कळते. तु०-Little pitchers have great ears.

Related Words

लहान   कानाचा तिखट   लहान तोंडीं मोठा घांस   कान कुशिले सूणेशें भोवंचें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   कान लांब होणें   कान देणें   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   कान टोचणें   कान उपटणें-धरणें-पिळणें-पिरगळणें   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   लहान-लहान तें छान, मोठें तें खोटें   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   कान उघडून सांगणें   कानाशीं कान लावणें   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   निष्ठुरता जुलम्या परी, करितां भीति धरी   परी प्रकारचा-प्रकारें   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   भिंतीस कान, दारास डोळे   कान होणें   कान धरून-पिळून घेणें   उपयोगी आणि सुंदर, त्यांचे काम निरंतर   भुंकतीं तीं द्यावीं भुंकों । आपण नये त्यांचे शिकों   कंठीं प्राण आणि मात्रा लहान   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   कानामागून शिंगे आलीं, तीं तिखट झालीं   पाडयाला बाळगून शेतकी करुं नये व लहान मुलीला घेऊन प्रपंच करुं नये   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   तिखट मीठ लावून सांगणे   पिंजर्‍यांत व्याघ्र सांपडे, बायका मुलें मारिती खडे   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   गायीचा खूर तिखट   ज्‍याचें ज्‍याच्या परी, पुरवितो हरि   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   कानामागून आले व तिखट झालें   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   मीं पैसे मागितले, त्यानें कान झाडले   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   भिंतीला कान असतात   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   असती मुलें लहान, परी त्यांचे तीक्ष्ण कान   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   आगाड्यापरक्षीं बिगाडी व्हड, शेजारी येवून कान वळ   आपल्या हातानें आपले कान थोडेच उपटले जातात   आपला कान पिळून घेणें   उपाध्येपणाचें कान ब्राह्मणाला, लढाईचे काम क्षत्रियाला   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक कान सहेरा न् एक बहेरा   एक रात्र राहणें, गांव कांगे लहान   कंठीं प्राण आणि मात्रा लहान   कुडास कान, ठेवी ध्यान   कुत्र्याचें शेंपूट, मांजराचे कान आणि दोहो जिवांची ताणाताण   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं (कुंभाराशी) कज्‍जा केला आणि गाढवाचा कान पिळला   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   कैलास कंटाळे तो गाणें, कान फोटस्‍तुर लेणें   कान   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   कान आणि दोहों जीवांची ताणताण   कान उघडून सांगणें   कान उघाडणी करणे   कान उपटणे   कान उपटणें-धरणें-पिळणें-पिरगळणें   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   कान कुशिले सूणेशें भोवंचें   कान (कान्न) दोळ्यां सोयरीक   कान कापणें-कापून हातावर देणें   कान किटणें   कान किटविणें   कान खाता तें भांगर कानांत घालचें न्हय   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   कान झांकणें   कान झाडणें   कान झाडून मोकळें होणें   कान टवकारणें   कान टवकारून-पसरून ऐकणें (पाहाणें)   कान टोचणें   कान थंड होणें   कान देणें   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कानु न द्यावा   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   कान दोळ्यांक चारि बोटां अन्तर, तरी तांकाना उत्तर   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   कान धरणें   कान धरून-पिळून घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आभिमुख्य

 • ābhimukhya n S Oppositeness, facing, fronting. See the adj अभिमुख. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.