TransLiteral Foundation

अशी कोण भोळी की, दुसर्‍याचे नवर्‍याकरितां स्वतःच्या बांगड्या पिचवील?

दुसर्‍या स्त्रीचा नवरा मेला असता स्वतः वैधव्य पत्करण्याइतकी मूर्ख स्त्री आढळणें शक्य नाही. दुसर्‍याचे दुःख आपणांवर ओढवून घेणारा प्राणीच विरळाच.

Related Words

दिसायला साधी भोळी. काखेंत पुरणाची पोळी   आपल्या डोळ्यांतील मुसळ काढून मग दुसर्‍याचे डोळ्यांतले कुसळ काढावें   कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   आम्हा बायकांस विचारतो कोण?   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   मॉठया कोणय् दार काटटा, बारकॅल्या कोण काटटा?   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   बांगड्या भरणें   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   ठिकाण नाहीं लग्‍नाला, कोण घेईल मुलीला   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   केतकीचें पानबाई की की   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   अशी तशी   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   अशी आहे तशी आहे   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   हाकाहांक-की   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   की पिठाचे प्रकार सतरा   गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   अडक्यानें हत्ती मिळतो, पण कोण पोसतो? - अडक्याला हत्ती पण पोसायला नाहीं शक्ति   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अशी   अशी होणें   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   केतकीचें पानबाई की की   कपाळभर कुंकू व हातभर बांगड्या   काळोखी-की   की   कोण   कोणाचा कोण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   घातक or की   जेवल्‍यावर म्‍हणे जात कोण   डोळेझांक-की   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   म्हाळ म्हैन्यां फागलां सोत्तालॉ खीं कोण   विश्र्वासघातक-की   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   हाकाहाक or की   हाकाहांक-की   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

alleged

 • अभिकथित 
 • अभिकथित,कथित 
 • अभिकथित 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पिंड म्हणजे काय? त्याचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.