Dictionaries | References

अठरा पुराणीं देवाची कहाणी

पुराणें जरी संख्येनें निरनिराळीं अठरा असलीं तरी त्या सर्वांत परमेश्वराचे गुणानुवाद हाच मुख्य विषय असतो. यावरुन एकच मुद्दा निरनिराळ्या रीतीनें मांडला असतां मांडण्याची रीत जरी भिन्न भिन्न असली तरी प्रतिपादित तत्त्व एकच असलें म्हणजे ही म्हण वापरतात.

Related Words

अठरा   अठरा नखी खेटरें राखी, वीस नखी घर राखी   अठरा विश्वे दारिद्र्य   अठरा धान्यें   देवाची (चे) आण   अठरा धान्यांचे कडबोळें   कहाणी   अठरा पुराणीं देवाची कहाणी   नारळांत पाणी, ही देवाची करणी   बारा म्हशी धुवीन पण देवाची पूजा करणार नाहीं   अठरा धान्यांचें कडबोळें   दुबळे देवाची दीपमाळ   नऊ अठरा   आठ अठरा   अठरा पर्वै   बारा महिने अठरा काळ   यात्रा केली परोपरीची, भेट नाहीं देवाची   अठरा पगड जात   अठरा टोपकर   अठरा अध्याय गीता   अठरा उपधान्यें   अठरा उपपुराणें   देवाची आण   अठरा तत्त्वें   नऊ कारभारी, अठरा चौधरी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   बारा कारभारी आणि अठरा चौधरी   ऐकीव गोष्टीची कहाणी, खरी मानिली कोणी   अंधळ्यापुढें आरशी बहिर्‍यापुढें कहाणी   करुणा कहाणी ऐकिली, पत्‍नीला मूर्च्छा आली   दैवाची कहाणी   रक्ताचें पाणी, सुखाची कहाणी   अठरा खूम   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   जेथें उदासिन वृत्ति, तेथे देवाची वसती   दुबळ्या देवाची दीपमाळ   अठरा उपयाती   अठरा पद्में दळ सांपडेना स्थळ   देवाची करणी, राक्षस मारिले माकडांनी   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   जैशी देवाची उजरी, तैशी बुद्धि उपजे शरीरी   अठरा वर्ण   अठरा विश्र्वे   देवाची गेली घांट, तर गुरवाचें गेलें चर्‍हाट (झ्याट)   अठरा अलुतेदार   अठरा नारु   अठरा पर्वें भारत   देवाची करणी देवास ठाऊक   देवाची गेली घांट, तर पुजार्‍याचें गेलें शेत (झ्यांट)   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी. (water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP