TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|
मुक्तेश्वरांची कविता

मुक्तेश्वरांची कविता

' अभंग ' म्हणजे संतकवींनी समाजजागृतीसाठी केलेल्या रसाळ रचना.


मुक्तेश्वरांची कविता
कली म्हणे, ‘त्रिदशेश्वरा । जाणें दमयंती स्वयंवरा ।
तें आमुतें होय दारा । ऐसें करूं बहु यत्नीं’॥
इंद्र म्हणे, ‘निवडले सकळ । दमयंतीनें वरिला नळ ।
आतां तुमचा प्रयत्न विफल । वांझवृक्षासारिखा’ ॥
कली बोले प्रत्युत्तर । प्रत्यक्ष सोडूनि सुरेक्षर ।
दुमयंतीनें वरिला नळ नर । हा अन्याय मज वाटे ॥
अनुचित देखतां विशेषें । दंडन नाहीं केलें कैसें !’ ।
शक्र म्हणे,‘म्यां संतोषें । हें घडविलें आवडी ॥
दमयंती पातली शरण । म्यां होऊनि सुप्रसन्न ।
कृपेनें देऊनि दान । हें सुलग्न लाविलें ॥
यथायोग्य पुण्यवंता । हृदयशुद्ध शरणागता ।
इच्छिलें फळ तें न देतां । ईश्वरत्व केउतें ? ॥
नित्य स्मरे त्याचें य्होगक्षेम । जरी न वाहे पुरुषोत्तम ।
शरणगताचा न दवडी श्रम । तरी तो देव कासया ? ॥
न करूं दीनाचें रक्षण । तरी आमुतें देव म्हणे कोण ? ।
हा भाव नेणती अज्ञान । तुजसारिखे कलिपुरुषा’ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-04-06T06:02:37.6200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गवताची गंजी, चोराची शेजी

  • आपल्‍या घरात जर गवताची गंजी असेल आणि शेजारीच चोर असेल तर आपणास जपून वागले पाहिजे, व कितीहि जपले तरी त्‍यांतले काहीतरी गवत चोरीला गेल्‍याशिवाय राहावयाचे नाही. २. आपली गवताची गंजी असणें किंवा चोर शेजारी असणें ही गोष्‍ट सतत काळजी, ताप देणारी यांत शंका नाही. कारण गंजीला कधी आग लागेल याचा नेम नाही, तसेच शेजारचा चोर कधी आपल्‍याला लुंगवील याचाहि नेम नसतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

Every hindu follows different traditions, can you explain how?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.