TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
केशवस्वामी

केशवस्वामी

केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू होऊन गेले. हे महाराष्ट्र ब्राम्हण असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते. काशीराजस्वामी हे त्यांचे परमयोग्य असून हेही गुरूभक्त तसेच होते. यांनी केलेले श्लोक व पदे यावरून जागोजागी गुरूभक्ती दिसून येते. मराठी भाषेत एकादशी चरित्र ओवी बद्ध केले आहे.


 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह १
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह २
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ३
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ४
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ५
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ६
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ७
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ८
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ९
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह १०
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
 • केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ११
  केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:35.3400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चोरटा

 • पु. चोर . सर्व मुलखांत चोरटयांचा उपद्रव फार होता . - विवि ८ . ८ . १५४ . - वि . १ फसव्या ; अप्रामाणिक ; लुच्चा . २ खाजगी ; गुप्त ; लोकांना न कळत करावयाचा ( धंदा , व्यापार इ० ). चोरटया पापामुळें मन जितकें भित्रें होतें तितकें भित्रें दुसर्‍या कशानें होत नाही . - बाय ४ . १ . ३ वरून न दिसणारा ( ताप इ० ). [ चोर ] ( वाप्र . ) चोरटयासारखें होणें - संकोच वाटणें ; कांहीं अपराध , चूक केल्याप्रमाणें वाटणें . बाळु व सुनंदा यांना अगदींच चोरटयासारखें झालें होतें , तें आतां जाऊन तेही सुशीलेकडे अर्धस्फुट स्मितदृष्टीनें पहात आपाअपल्या बिर्‍हाडीं गेले . - सुदे ८ . म्ह० चोरटा हुशार मेहनती दिलगीर . सामाशब्द - 
 • ०ताप पु. बारीक ताप ; कणकण . 
 • ०धंदा चोरटीविद्या - पुस्त्री . १ गुप्त धंदा ; लपून छपून करावयाचा धंदा ; ठकबाजीचा , फसवेगिरीचा धंदा . २ ज्यांत लाभ न होतां उलट खोट येते असा धंदा . चोरटावा - पु . चोरटेपणा ; चोरवड . - गांगा २२९ . चोरटावें टाई - नस्त्री . ( सामा . ) चोरावें , चोरवडा , चोरवण पहा . चोरटी - स्त्री . चोरून होणारें नुकसान . वेठ , बिगार चंदीदाणा , चोरटी , वर्गणी . - खेया २२ . 
 • चोरटा ताप 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.