TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

s song

folk song   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दाटणी

 • स्त्री. १ गर्दी ; दाटी ; रेटारेट . दाटणी जाली हो राजांगणी । - दावि ४९५ . २ विपुलता ; रेलचेल ; लयलूट . तेथ महानंदाची दाटणी । - ज्ञा १६ . १२ . ३ ( द्रवपदार्थाचा ) घट्टपणा ; दाटपणा . ४ ( कापड इ० काच्या गांठीची , गांठोड्याची बांधण्याची ) कसणी ; आंवळावयाची दोरी . ५ दडपण . - शर . ६ ( क्व . ) दाट , घट्ट होण्याची दाटण्याची क्रिया . [ दाटणे ] म्ह ० १ वरण दाटणी आणि बायको आटणी . २ ( व . ) गहूं घालावा दाटणी बायको घालावी कांचणी = गहूं कणगी इ० कांत दाटून ठेवावे व बायको जरबेत ठेवावी . सामाशब्द - 
 • ०वाटणी स्त्री. गर्दी ; गर्दीची , अडचणीची , चेपाचेपीची स्थिति ; दाटीवाटी ; चेपाचेप ; खेटाखेट . दाटणीवाटणी करुं नको . दाटणीवाटणींत जाऊं नको , बसूं नको . [ दाटणी द्वि ] दाटणी वाटणी क्रिवि . एकमेकांस रेटून ; खेटून ; दाटी करुन ; दाटीवाटीने ; दाटूनदुटून ( क्रि० बसणे ; निजणे ; पडणे ; असणे ). दाटणीवाटणीने क्रिवि . खेटाखेट , चेपाचेप करुन ; दाटीने ; दाटूनदुटून ; दाटीवाटीने . दाटणीवाटणीने बसावे निजावे इ० 
RANDOM WORD

Did you know?

विवाह जमवतांना गुणमेलनाचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.