TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बाल गीते|संग्रह १|
एक होता काऊ , तो चिमणी...

बालगीत - एक होता काऊ , तो चिमणी...

बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय.

Balgeet is a traditional or composed song or poem taught to children for development of vocabulary.


बालगीत

एक होता काऊ, तो चिमणीला म्हणाला

"मला घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ"

एक होता पोपट, तो चिमणीला म्हणाला

"तू मला थोपट, तू मला थोपट, तू मला थोपट"

एक होती घूस, ती चिमणीला म्हणाली

"तू माझे अंग पूस, तू माझे अंग पूस, तू माझे अंग पूस"

एक होती गाय, तिने चिमणीला विचारले

"तुझे नाव काय, तुझे नाव काय, तुझे नाव काय ?"

एक होते कासव, ते चिमणीला म्हणाले

"मला चड्डी नेसव, मला चड्डी नेसव, मला चड्डी नेसव"

गीत - मंगेश पाडगावकर

Translation - भाषांतर
N/A

References : http://aathavanitli-gani.com/
Last Updated : 2018-01-17T19:24:19.2670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सभा

  • स्त्री. १ ज्या ठिकाणी विद्वान , पंडित , गुणीजन , राजे लोक वगैरे जमतात , बसतात अशी जागा ; दरबार ; मंत्रगृह ; राजसभा , ब्रह्मसभा . सभे शिशुपाळ घेतला प्राणें । - मुसभा १२ . १४४ . २ संमाज ; मंडळी ; जमाव ; समुदाय ; बैठक ; आखाडा ; मेळा . ३ सभेसंबंधी गाणें . तेचि सभा गातों सभेमधि तेचि सभा गातो - पला २० . ४० . ४ शाळा ; धर्मशाळा ; दालन . एका सभेंत रात्रौ निजला ... । - मोवन ४ . १११ . सभा जिंकणें - वादविवादांत यश मिळविणें ; फड मारून नेणें ; आपलें म्हणणें खरे करणें . सभाकंप - पु . सभेमध्ये भरणारें कांपरें ; लाजाळूपणा ; संकोच . २ मन अपराधी असल्यामुळे वाटणारी भीती व त्यामुळे होणारा थरकांप गोंधळ . सभांगण - न . १ सभेची जागा . २ रंगण ; चौक ; मोकळी जागा सजूनि वर वल्लभी तव सभांगणी नाचतो - केका ११४ . सभांगना - स्त्री . वारांगना ; कलावंतीण ; नायकीण . तक्तराव जिलेवंत नाचती सभांगना आनंदांत - ऐपो ११९ . सभागृह - न . कचेरी ; दिवाणखाना ; सभेची जागा ; दरबारची जागा . सभाचातुर्य , सभाकौशल्य , सभापाटव - न . शिष्टाचार ; सभ्यता ; रीतरिवाज ; चार मंडळीत वागण्याची योग्य पद्धति व त्यांत दिसून येणारी चांगली बुद्धि . सभाजन - पु . १ सभेतील सदस्य ; मंडळी ; समाज ; लोकसमुदाय . २ सभासद ; सभेत बसणारा गृहस्थ . सभादिप , सभादीपक , सभादिवा - वि . १ श्रावणीच्या दिवशी ब्राह्मणास अग्निसमक्ष सुवासिनी दान करतात तो दिवा . २ सभादिप दान करण्याचा विधि . ३ ( ल . ) सभाभूषण ; सभेचा अलंकार . सभाधिकारी - पु . सभेचा नेता ; अध्यक्ष . सभाधीट - वि . सभेमध्यें न भितां , न गोंधळतां भाषण करणारा . सभाधूर्त - वि . सभेमध्यें , दरबारांत वाद , मसलत , मध्यस्थी वगैरे कामांत प्रवीण , वाकबगार , हुशार ; सभाकुशल - चतुर - पटु हे पर्याय शब्द आहेत . 
  • ०धैर्य न. सभेतील धीटपणा ; आत्मविश्वास ; धिटाई . 
  • ०धौर्त्य न. सभेंतील धूर्तता , चातुर्य , कौशल्य . सभाध्यक्ष , सभानायक , सभापति - पु . सभेचा प्रमुख , मुख्य , नेता , पुढारी , अध्यक्ष , मुखार , उपदृष्टा . 
  • ०नियम पु. सभेसंबंधी कायदा , निर्बंध , काम चालविण्याविषयी पद्धति . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

केस काढण्यासंबंधी विशेष माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.