TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बाल गीते|संग्रह १|
तुझी नी माझी गंमत वहि...

बालगीत - तुझी नी माझी गंमत वहि...

बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय.

Balgeet is a traditional or composed song or poem taught to children for development of vocabulary.


बालगीत

तुझी नी माझी गंमत वहिनी, ऐक सांगते कानात

आपण दोघी बांधू या ग, दादाचं घर बाई उन्हात

उगाच करतो खोडी ग, मलाच म्हणतो वेडी ग

तुला चिडवतो मला रडवितो, आणिक हसतो गालात

खेळ मला ग आणी ना, साडी तुजला देईना

ऐट दाखवी वरती आणिक , सदाच तो अपुल्या तोऱ्यात

वहिनी का ग हिरमुसली? नको ग का शिक्षा असली ?

फितूर होशिल दादाला, ही शंका येते मनात

गीत - जयंत मराठे

Translation - भाषांतर
N/A

References : http://aathavanitli-gani.com/
Last Updated : 2018-01-17T19:24:22.1700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जहलक्षण

  • स्त्रीन . जिचा शब्दश : किंवा वास्तविक अर्थ न घेतां केवळ लक्षणेनें अर्थ लावावयाचा असतो अशी व्याख्या . जसें - पाण्यावर गांव म्हणजे पाण्याच्या काठावर गांव ( पाण्याच्या सपाटीवर नव्हे ), आपल्या पानावर बैस = पानाच्यावर नव्हे तर पानाजवळ याच्या उलट अजहल्लक्षणा ( पहा ). जहल्लक्षण बोलिजे त्याग । अजहल्लक्षण तो अत्याग । जहदजहल्लक्षण त्यागात्याग । शबळांश सांडिजे । शुध्दांश मांडिजे । हें जहल्लक्षण बोलिजे । वेदांतशास्त्रीं । जहल्लक्षणा जे म्हणिजे । ते त्यागलक्षणा जाणिजे । - गीता १३ . २९१ . [ सं . जहत + लक्षणा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site