निरंजन माधव - प्रतापवर्णन

निरंजन माधवांच्या कवितेत काव्यस्फूर्ति उच्च दर्ज्याची असून भाषेत सरळपणा व प्रसाद सोज्वळ आहे.


रामा ! तूं रणरंगधीर समरीं कोदंड घेतां करीं

ब्रह्मांडोदर सर्वही तव शरीं झांकोळलें तैं हरी ।

कैंचा सागर ? कैं गिरी ? क्षितिनभा देखों न येतां सुरीं

होता दिग्भ्रम सत्प्रतापतपनें केला उदो अंबरीं ॥३०॥

जेव्हां राघवसत्प्रतापतपनें उद्योतिल्या या दिशा

तेव्हां शत्रुयशःशशी मलिनता पावोनि घे दुर्दशा ।

दीर्घापत्ति घनांधकार सरतां गीर्वाणवक्रांबुजें

झालीं फुल्ल तदा सुकीर्ति कमला विश्रांति तेथें भजे ॥३१॥

रामा ! स्यंदन वेंघतां रथरजें सार्‍या दिशा स्पशिंल्या

देवा ! त्वत्तरुणप्रतापसह त्या संयोगही पावल्या ।

झाल्या गर्भवती उभौ प्रसवल्या प्राची प्रतीची वधू

एकी ते रविबिंब आणि दुसरी संपूर्ण व्याली विधू ॥३२॥

त्रैलोक्येश्वर रावणें हटविले तो हैययें जिंतिला

त्यातें मर्दुनि सत्प्रताप जगतीं श्रीभार्गवें स्थापिला ।

त्याचें सद्यश तां समस्त हरिलें अक्लेश एकाक्षणीं

यासाठीं तुज सर्वलोक म्हणती तूं एक वीराग्रणी ॥३३॥

सांगे ते चक्रवाकी गुज निजपतिला ऐक कांता खगेंद्रा

दीनाचा पक्षपाती रविकुलमणि हा देखसी रामचंद्रा ।

आहे भानू दिसां तो निशि उदित असे सत्प्रतापार्क याचा

आतां नाहीं वियोगाब्धिजभय सहसां आपणांतें त्रिवाचा ! ॥३४॥

कूर्माधार तळीं फणींद्र वरुता तो दीर्घदंडाकुती

पृथ्वी त्यावर पात्ररुप घडली तत्सुत्र भागीरथी ।

स्नेंहे पूर्णसमुद्र सप्तसलिलें सूर्याचिं हा आयिता

रामा ! त्वत्तरुणप्रताप विलसे दीपाकृती भूभृता ॥३५॥

सूर्याच्या उदयीं सतोष मिळती तें चकवाकें जशी

तैशी कीर्तिमहत्प्रताप तुझिया शौर्योदयीं सौरसीं ।

त्वहानोदसरित्तटीं विहरते हे युग्म राजेश्वरा

याते देखुनि तोष फार विकसे मत्योंरगां निर्जरां ॥३६॥

रामा ! त्वत्तरुणप्रताप विलसे कुंभोद्भवाचे परी

मोठा रात्रिचराब्धि शोषुनि बरा जो शोभला भूवरीं ।

वाली इल्वल भक्षिला बळनिधी सत्ख्याति केली जनीं

तद्भारें धरिली असेंचि अजुनी राजेश्वरा मेदिनी ॥३७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP