TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
सगोत्र विवाह प्रायश्चित्त

धर्मसिंधु - सगोत्र विवाह प्रायश्चित्त

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


सगोत्र इत्यादिकांशी विवाह झाला असता प्रायश्चित्त

अज्ञानेकरून समानगोत्री अथवा समानप्रवरी कन्येशी विवाह झाला असता कन्येचा त्याग करून चांद्रायण प्रायश्चित्त करावे. जाणून विवाह झाला असेल तर दुप्पट प्रायश्चित्त करावे. याप्रमाणे कन्येने याच्या अर्धे प्रायश्चित्त करावे. सपिंडातील कन्येशी विवाह झाला असताही हेच प्रायश्चित्त जाणावे. ब्राह्मणी स्त्रीचा त्याग करणे तो संभोग व धर्मकार्य याविषयी मात्र करावा, कारण तिचे अन्न इत्यादिकांनी मातेप्रमाणे पालन करावे असे वचन आहे. जो सगोत्र इत्यादि कन्येशी विवाह करून गमन करतो त्याने अज्ञानेकरून विवाह केला असल्यास, त्याबद्दल चांद्रायण प्रायश्चित्त करावे आणि गमन केल्याबद्दल दुप्पट चांद्रायण प्रायश्चित्त अधिक करावे. जाणून विवाह व गमन झाली असतील तर यापेक्षा अधिक प्रायश्चित्त करावे असे कोणी ग्रंथकार म्हणतात. "सगोत्र कन्येशी गमन करणारा, गुरुपत्नीशी गमन करणाराला सांगितलेल्या प्रायश्चित्ताने शुद्ध होतो" असे वचन आहे याकरिता षडब्द प्रायश्चित्त करावे; अज्ञानेकरुन झाले असेल, तर तीन अब्द अथवा तीन चांद्रायण प्रायश्चित्त करावे, असे दुसरे ग्रंथकार म्हणतात. अज्ञानेकरून सगोत्र इत्यादिकांचे ठायी उत्पन्न झालेल्या पुत्रांचा सर्व व्यवहार, मातापित्यांनी प्रायश्चित्त घेतल्यानंतर काश्यपगोत्राने करावा; त्यांचा त्याग करू नये. जाणून सगोत्र इत्यादिकांचे ठायी उत्पन्न झालेले, पुत्रादिक चांडाल होत. कारण "आरूढपतिताचे अपत्य, ब्राह्मणीस्त्रीचेठायी शूद्रापासून उत्पन्न झालेली संतति आणि सगोत्र कन्येशी विवाह करून झालेली संतति हे तीन चांडाल समजावे" असे यमस्मृतिमध्ये वचन आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T22:08:50.5800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कूर्म

  • पु. १ कांसव . ' कां कूर्म जियापरि । उवाइला अवेव पसरी । ' - ज्ञा . २ . ३०१ . २ विष्णुच्या दशावतारांतील दुसरा अवतार . ' शेष कूर्म वार्‍हाव जाले । ' - दा २० . ८ . २२ . ३ पंच उपप्राणांपैकीं एक . ' नाग कूर्म कृकल देवदत्त । पांचवा धनंजय जाण तेथ । यांची वस्ती शरीरांत । ऐक निश्चितुं सांगेन । ' - एभा १२ . ३२१ . ४ जांभईच्या वेळेच्या वायुच्या विशिष्ट स्थितीचें नांव . ' आणि जांभई शिक ढेंकर । ऐसैसा होतसें व्यापर । नाग कूर्म कृकर । इत्यादि होय । ' - ज्ञा १८ . ३४१ . ' नेत्रांची पातीं झांकतीं उघडतीं । तो कूर्म । ' - यथादी १८ . ३४१ . ' नेत्रांची पातीं झाकतीं उघडतीं । तो कूर्मं । ' - यथादी १८ . १००३ . ४ डोळ्यांमधील तांबडा ठिपका . ( कुमरी पहा ). ( सं .) 
  • ०आसन न ( योग ) योगशास्त्रांत सांगितलेलें एक आसन . याचे चार प्रकार आहेत पैकी पहिला प्रकार - वज्रासनाप्रमाणें बसावें परंतु पाय कुल्याखालीं न घेतां ते घोटे जमिनीला टेकतील व बोटें साफ दिसतील असे दोन्हीं बाजूंना बाहेर काढावे . हात बगलेवर ठेवून आंगठे बगलेंत भरावें व हातांना बांक न देतां चारी बोटें बाहेर स्पष्ट दिसतील अशीं छातीला टेकून ठेवावीं . यानें पायाचें घोटे , मांड्या , दंड यांस चांगला व्यायाम होतो . यांत कुल्ले टांचेवर टेकणें किंवा जमिनीवर टेकणें असें दोन प्रकार आहेत . ( सं .) 
  • ०दुग्ध न ( कांसविणीचें दूध ) असंभाव्य गोष्ट . ( खपूष्पाप्रमाणें ). ( सं .) 
  • ०दृष्टि स्त्री. कृपा ; कृपादृष्टि ; मेहेरबानी ( कारण कांसविणीस आंचळें नसल्यानें तिच्या नुसत्या मायेच्या दृष्टीनेंच तिचीं पिलें वाढतात ). ' कूर्म दृष्टीनें सांभाळी । ' वि . कृपादृष्टि दाखविणारा . ( सं .) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site