मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
आगस्त्यगण

धर्मसिंधु - आगस्त्यगण

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


आता यानंतर आगस्त्यगण सांगतो - आगस्त्य दहा - १ इध्मवाह, २ सांभवाह, ३ सोमवाह, ४ यज्ञवाह, ५ दर्भवाह, ६ सारवाह, ७ अगस्ति, ८ पूर्णमास, ९ हिमोदक, १० पाणि; याप्रमाणे दहा आगस्त्यगण आहेत. १ इध्मवाह, विशालाद्य, स्फालायन इत्यादिक पन्नासांपेक्षा अधिक इध्मवाह आहेत. यांचे प्रवर- आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत; इध्मवाह याप्रमाणे तीन आहेत; अथवा आगस्त्य हा एक प्रवर आहे. २ सांभवाह यांचे प्रवर - आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत सांभवाह याप्रमाणे तीन आहेत. ३ सोमवाह यांचे प्रवर - आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, सोमवाह असे तीन आहेत. ४ यज्ञवाह, यांचे प्रवर - आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, यज्ञवाह याप्रमाणे तीन होत. ५ दर्भवाह यांचे प्रवर - आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, दर्भवाह याप्रमाणे तीन होत. ६ सारवाह यांचे प्रवर - आगस्त्य, दार्ढ्यच्युत, सारवाह असे तीन होत. ७ अगस्ति यांचे प्रवर -आगस्त्य, माहेंद्र, मायोभव असे तीन प्रवर. ८ पूर्णमांस यांचे प्रवर - आगस्त्य पौर्णमास, पारण असे तीन. ९ हिमोदक यांचे प्रवर - आगस्त्य, हैमवर्चि, हैमोदक याप्रमाणे तीन जाणावे. १० पाणिक यांचे प्रवर - आगस्त्य, पैनायक, पाणिक असे तीन जाणावे. याप्रमाणे दहा जे अगस्तिगण सांगितले, या सर्वांचा परस्पर विवाह होत नाही; कारण, हे सर्व अगस्ति यांचे गोत्र व प्रवरहि सर्वांचे एकसारखे आहेत. याप्रमाणे अगस्तिगण सांगितला.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP