आर्य केकावली - ६१ ते ८०

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करून रस त्याचा अंगभूत आहे.


त्वद्गुणकीर्तन करितां स्तंभादिक अष्टभाव उपजावे, ।

जावे अनात्मधर्म क्रोधादि मनोविकार वरजावे ॥६१॥

हा काम रामराया ! पुरवावा, कल्पवृक्ष तू साचा; ।

ज्ञाता सर्वगत प्रभु आत्मा प्रिय निर्निमित्त दासाचा ॥६२॥

मन हेचि फार इच्छी की आता सेवणे तुजे पाय, ।

तुजवाचुनि इतरांच्या भजनी मजलागि होय फळ काय ? ॥६३॥

केले म्या मनुजांचे आर्जव बहु चाटुकारही जालो, ।

परि तेथ ताप पावुनि पुनरपि तुजलागि शरण मी आलो ॥६४॥

प्रमदांत पावुनीया श्रम दात क्षुद्र विचकती की जे ।

त्यांची तशाच लोकी सेवा तुजला न जाणता कीजे ॥६५॥

दुर्व्यसनी धर्मरहित निरक्षर क्षुद्र त्यासि मी नमने ।

करुनि श्रमीच जालो, आलो तुज शरण आज दीनमने ॥६६॥

रामा ! शत्रुभ्राता आला तुज शरण त्यासि राज्यपद ।

लंकेचे अर्पियेले, कोण न वंदील ते तुजेचि पद ? ॥६७॥

शरण तरी तुज यावे, नमन करावे तुलाचि सुज्ञाने, ।

गावे तुजेचि गुण, बा ! सेवावे तुजचि मादृअगज्ञाने ॥६८॥

म्हणवुनि तुमचे नामचि राम असे हे मुखी सदा राहो; ।

हा ज्ञानहीन, दीन प्रसन्न होवूनि शीघ्र तारा हो ! ॥६९॥

प्रभुजी ! तुमचे सज्जन उदारपण वर्णितात बहुसाल, ।

सालसता मत्राणी धरिता, शब्दांत सर्व गवसाल ॥७०॥

आळचि घेवुनि मी शिशु आळवितो, निष्ठुरत्व दुर वाळी; ।

आळ निवारुनि माते, आळस टाकूनि धांव, कुरवाळी ॥७१॥

पाळक तू विश्वाचा, बाळ कसा तोंड पसरितो बा ! मी ।

व्याळकराळकठिनतर काळ कसा वारिसी न हा स्वामी ? ॥७२॥

तू करुणाघन रामा ! मी चातक पसरिले असे आस्य; ।

नामामृत कण न मिळे, तरि लोकी फार होतसे हास्य ॥७३॥

विश्वैकमान्य दशरथ, कौसल्या वीरसू सती धन्या ।

तत्पुत्र तू रघुपते ! उपमा तुजला तुजी; नसे अन्या ॥७४॥

ज्ञाता तू, दाता तू, त्राता तू, वीर धीर भर्ता तू; ।

जनपीडाहर्ता तू श्रीरामा ! मुख्य विश्वकर्ता तु ॥७५॥

ब्राह्मणरक्षणसक्षण दक्षिण क्षीणसद्यशोधाम ।

जलदश्यामल कोमल कलिमलहर हरमनोज्ञ रघुराम ॥७६॥

सुरवरमुनिवरनृपवरनुतगुणगण, वरद, परमसुखसदन; ।

त्रिभुवनसनवपटुभुज भवदवभयशमन रुचिरतरवदन ॥७७॥

ऐसे गायिन तुजला, हा माजा काम पूरवी वरदा ! ।

हर दासाचे संकट रामा ! भवसिंधुमग्नजनकरदा ! ॥७८॥

स्तुति करुनि तुजी तुजला आम्ही अज्ञान काय बा ! रिझवू ? ।

गावुनि अमृतगुणांते ह्रदयीचे ताप आपुले विझवू ॥७९॥

शेषप्राचेतसमुनिपराशरव्यासनारदर्षिशुकी ।

गाता गुण पार नसे, यांच्या येतील कोण अन्य तुकी ? ॥८०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP