ऋणानुबंध - संग्रह २४

मराठीतील लोकगीतांना मातीचा वास आहे, कुळाचे ओज आहे, कारुण्याची चाल आहे, सुगरणीचा साज आहे आणि घरंदाज घरमालकिणीचा साटोपही आहे.


बाप विचारतो लेकी, तुज सासुरवास कसा ।

केळीच्या पानावर, जिरेसाळीचा भात जसा ॥

*

सासूचा सासुरवास, सोसावा एकीनं ।

कुळवंताच्या लेकीनं, राजसबाळी सरु ॥

सासुचा सासुरवास, सोसल्यानं काय होतें ।

दोन्ही कुळा नांव येतें, राजसबाळी सरु ॥

सासूचा सासुरवास, सोसावा कटाकटी ।

मायबापाच्या नांवासाठी, राजसबाळी सरु ॥

*

लाडकी लेक अशी, लडकी होऊं नको ।

जाशील परदेशा, माया उगी लावूं नको ॥

*

गोरीया जांवाई, विष्णूचं रुप साजे ।

तुळस दिली पूजे, राजसबाळी सरु ॥

चूडीयाच्या बळें, हात पुरवीन गंगना ।

मेरू करीन ठेंगणा, राजस बाळी सरु ॥

शेरभर सोनं, नाहीं माझ्या खातरींत ।

ललाटीचं कुंकू, नीट पहातें भिंगांत ॥

*

सासू कशी, माझी सासू कशी

निर्मळ गंगा काशी जशी

*

ते कसे बाई ते कसे ?

देवघरांतले देव जसे ।

*

सासरीं जातावेळीं, डोळ्यास नाहीं पाणी ।

बाप म्हणे लेक गुणी, राजसबाळी सरु ॥

*

सासरीं जाते लेक, तिच्या डोळ्यास आली गंगा ।

महिन्याची बोली सांगा, राजसबाळी सरु ॥

सासरीं जातांना, आजोळावरुन वाट ।

मामा मावशीस भेट, राजसबाळे सरु ॥

*

बापाजी बापाजी, धन्य धन्य तुमची छाती ।

काळजाचा घड, दिला परक्याच्या हातीं ॥

गोरीया जांवयानं डोंगरीं वस्ती केली ।

मैना कळपाची नेली, राजसबाळी सरु ॥

*

सावळ्या मेव्हण्यास, समई नाहीं दिली ।

चंद्रज्योती उभी केली, मालनबाई माझी ॥

गोरीया जांवयानं, तप केलं गंगेकाठीं ।

मालतीच्या रुपासाठीं राजसबाळी माझी ॥

चोळी शिवजो शिंपिणी, मोतीं लावून पसा पसा ।

चोळी जाई दूर देशा, मालनबाईच्या ॥

कासारादादा तूझी, बांगडी कांचाची ।

आहे नाजूक हाताची, मालनबाई माझी ॥

*

किती मी सांगूं तुज, पदर घेई नीट ।

गोरी नागीण लागे दीठ, मालनबाई माझी ॥

*

मोठे मोठे डोळे, जसे आभाळाचे ढग ।

दीठ लागेल खाली बघ, मालनबाई माझी ॥

*

मैतर पुसती कारे गडया तूं पिवळा ।

घरीं राणीचा सोहळा, मालनबाई माझी ॥

विडे करितां करितां चांद आला ग माथ्याशीं ।

दिली कंथानं शाबाशी, मालनबाई माझी ॥

काळी चंद्रकला, काजळाचं बोट ।

घेणार्‍याचं मन मोठं, मालनबाई माझी ॥

*

हेकोडी, तेकोडी, गोरीची आहे नीज ।

आडवी लावे भुज, कोण तो सांग बये ॥

*

मज ठाऊक असतें, लेकी जन्मा आलें नसतें ।

सांबाच्या पिंडीवर, झाड बेलाचें झालें असतें ॥

लेकीच्या जन्माला, नको घालूस देवराया ।

मायबाईचा शीण, फुकट गेला वाया ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP