ऋणानुबंध - संग्रह ९

मराठीतील लोकगीतांना मातीचा वास आहे, कुळाचे ओज आहे, कारुण्याची चाल आहे, सुगरणीचा साज आहे आणि घरंदाज घरमालकिणीचा साटोपही आहे.


हंसुनी खेळुनी गोड करींते मनाला

कींलवाणीं तोंडं दिसुं देईना जनाला ॥

माझिया जीवाला मीं त आटींतें पिटींतें

पित्याच्या जीवासाठीं नांव पाण्यांत लोटींतें ॥

*

बाप म्हणे लेकी तुला देऊन आलों बाई

तुझ्या नशिबाला जामीन झालों नाहीं ॥

*

माझं कीं नशीब खरं सांग जोशीदादा

आई बापावरी नाहीं रुसायला जागा ॥

*

लग्नाचा जोडा गळ्यांतली गळपेटी

सोडलें गणगोत एकल्या जीवासाठीं ॥

लग्नाचा जोडा माझ्या गळ्यांत ताईत

बाम्हनानें दिली गांठ सर्व गोताला माहीत ॥

*

बाप म्हणे लेकी नांदून करी नांव

सोयर्‍या धायर्‍याचं भंवताली गांव ॥

बाप म्हणे लेकी कर्माची खटखट

शेवाळली वीट पाय दे ग बळकट ॥

*

नारायणबाप्पा तुमच्या सांगतें कानांत

माझ्या कपाळीचं कुंकू ठेवा बेलीच्या पानांत ॥

नारायणबाप्पा मागत मी न्हाई कांहीं

चुडियाला माझ्या औक्ष घाल लई लई ॥

*

तुमच्या जीवासाठीं जीव मपला देईन

घार गंगनीची होईन तुमच्या भेटीला येईन ॥

तुमच्या जीवासाठीं होईन रानींची चिमणी

आतां माझे राघू तुम्ही बाग मी लिंबोणी ॥

तुमच्या जीवासाठीं उभी राहीन उन्हांत

आतां माझे राघू तुम्ही शेले मी बनात ॥

*

सासु सासर्‍यानं पुण्य केलं पुण्यामधीं

सकाळीं उठून हात माझे लोण्यामधीं ॥

सासु सासर्‍यानं करण्या केल्या मोठमोठया

शेतांत रामकाठया सुना उतरती पाटया ॥

सासुसासरा दोन्ही रेशमाच्या गांठी

कुंकवाचा पुडा जतन केला माझ्यासाठीं ॥

सासुसासर्‍यानं वसरी भरली दीरानं

तांब्याची घागर जोतें चढते भारानं ॥

दारावरा उभी मी त आपुल्या भारानं

सावळ्यांनी माझी मर्जी राखली दीरानं ॥

विसनिलं पाणी हंडयाशेजारीं घगाळ

अंघोळ करितेत दीर मपले वकील ॥

सासु आत्याबाई तुमची सोनियाची मिरी ॥

जन्माला जावू माझ्या कुंकवाची चिरी ॥

सासु आत्याबाई तुम्ही तुळशीचं आळं

तुमच्या हाताखालीं आम्ही परायाचीं बाळं ॥

सासुसासरे माझे देव्हार्‍याचे देव

पडतें मी त्यांच्या पाया मनीं नाहीं दुजाभाव ॥

सासुचा सासुरवास मन सारखं विटलं

वार्‍याच्या झडक्‍यानं पान केळीचं फाटल ॥

सासुचा सासुरवास काय सांगूं सई-बाई

रांजणाखालीं जाईं उगवत नाहीं ॥

काम करुं करुं दुखतात दंड बाह्या

विसाव्याला नाहीं बया सत्तेच्या भावजया ॥

*

भ्रताराचं सुख कोण सांगती निलट

पेटरीचा नाग घडोघडीला उलट ॥

नको म्हणुं बाई माझा भ्रतार ग भोळा

गारुडीयाचं मत केसानं कापिला गळा ॥

बोलला गव्हर आंबट आंब्यावाणी

सुकली माझी देही उसाच्या डांभ्यावाणी ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP