ऋणानुबंध - संग्रह १५

मराठीतील लोकगीतांना मातीचा वास आहे, कुळाचे ओज आहे, कारुण्याची चाल आहे, सुगरणीचा साज आहे आणि घरंदाज घरमालकिणीचा साटोपही आहे.


सासुरवासामंदीं गेली कांकनं कोपराला

बया इच्यारते काय जाचिलं लेकराला ?

*

येवढा सासुरवास नका करुसा सासुबाई !

चांदी आली या सोन्यापायी !

*

सासूचा सासुरवास नंदाबाईची लावणी

कळ लाविते येऊनी दीड दिसाची पाव्हणी !

*

ल्येक तो आपुला, सून लोक कशी म्हणूं ?

बंधुजीची कन्या, माझ्या नागाची पदमिणू !

*

धाकला दीर माझा सासुबाईचा खेळगडी

लावी वांकडं घडुघडी

*

चौसोपी वाडा पुरंना सैपाकाला

दीरा भाऊजी किती सांगूं ढेलज उतरा बैठकीला

*

आऊख मागतें चुडया मागल्या कंगनीला

चांदामागल्या चांदनीला, नंद कामिनीला

*

सासू नि सासरा, माझ्या देव्हारीचे देव !

पडावं त्यांच्या पायां, न्हाई मनीं दुजाभाव !

*

पाहांटेच्या पारामंदीं माझ्या हातांत रवीदोर

सासुसासर्‍यांनी पुन्याई केली थोर

*

सासू मालनीचा किती सांगुं उपकार

दिलाया मला, पीर्तीचा चंद्रहार

*

शेताच्या बांधावरी केलं शेल्याचं बुजावणं

काय सांगूं सई, हौशा राजसानं केली खूण

*

सावळी सुरत, सावळ्या वानाची

माझा ग राजस, कंठी गाळीव सोन्याची

*

तुझ्या जीवासाठीं जीव माझा हाराहुरा

कशानं सुकलास, शेतांतील राजगिर्‍या ?

*

शेताला जाईन, नदर माझी चहुकडे

माझ्या राज्यघरानं शिंपीले, शेतीं सोनियाचे सडे !

*

"लक्षुमीबाई ! काय पाहसी कावरी बावरी

गार आंब्याची सावली, माझ्या राजसाच्या वावरीं

*

शेरभर सोनं, काय पाहातांसां सोनियाला

बघा कडीच्या तान्हियाला

*

आगाशीचा चांद थांबला दारापाशी

तान्हुली माझी, चांदनी बघायासी

*

देवाजीचं देनं, पुन्य सासर्‍याचं

कडीला बाळ तानं हातीं दावं वासराचं !"

*

सरलं दळायाचं, सरलं म्हणूं कशी

सासर माह्यार भरल्या दोन्ही राशी

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP