TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

बंडवाला

कवी 'बी' हे कवींचे कवी आहेत. अनेक कवींना स्फूर्ति पुरविण्याइतके चैतन्य व तेज त्यांच्या कवितेत काठोकाठ भरलेले आहे.


बंडवाला

"शोभिवंत भीवरातीर गंभीर नीर वाहते

अफाटचि हिरवट वन भोवते !

"फुले भरुनि ओचले गुंफुनी स्वकरे त्यांचे सर

पुजावा वाटे गौरीहर."

आलापित घाला हे होती मंजुल गीतस्वर

गडाच्या बसोनि टोकावर.

"प्रफुल्ल ते भीवरातीर गंभीर नीर वाहते

अफाटचि हिरवट वन भोवते !

"राज्ञीपद सुखभोग सोहळे नको; डोहळे मनी-

सख्याच्या संगे वसणे वनी"

नगर गोपुरे सोडुनि सारे म्हणसी येइन वनी

अगोदर विचार कर साजणी

दर्‍या आणि दरकुटीत आम्ही क्रमितो दिनयामिनी

यातले मर्म समज कामिनी.

वनविहरण मग मनोहारिणी ! करणे वदलो तरी

गातसे तेच गीत सुंदरी.

"प्रफुल्ल ते भीवरातीर गंभीर नीर वाहते

अफाटचि हिरवट वन भोवते !

"राज्ञीपद सुखभोग सोहळे नको; डोहळे मनी-

सख्याच्या संगे वसणे वनी."

"वारु पंचकल्याणी अबलख, करी शिंग ह्या खुणा

दाविती उघड करुनि आपणा.

"नृपमृगयावनरक्षक आपण स्वामिभक्त 'बनकरी'

दिसोनी ये हे वरच्यावरी !"

बाले ! बनकर शिंग मजेने वाजे आरुणागमी

आमुचे घोर निशेच्या तमी.

तरिहि सखी गातसे. "तीर गंभीर नीर वाहते

अफाटचि हिरवट वन भोवते !

"राज्ञीपद सुखभोग सोहळे नको; डोहळे मनी-

सख्याच्या संगे बसणे वनी"

"फुले भरुनि ओचले गुंफुनी स्वकरे त्यांचे सर

पुजावा वाटे गौरीहर."

"अंगि ऐट; चमकती हत्यारे; रक्त करी रंवरंव

भेरिचे झडता भैरव रव.

"नित्य असे पाहते; वाटते शिलेदार फाकडे

असावे खास हुजुरचे गडे."

रणभेरी कर्ण्याचा आता नाद न कर्णी पडे

किर्रती रात्रींचे वनकिडे;

संकेतध्वनि तो परिसुनि सरसावुनि भाले करी

सज्ज मन्मित्र होति झडकरी.

खरे, रम्य भीवरातीर ते ! खळखळ जळ वाहते !

खरे ते प्रमोदवन भोवते !

मम स्वामिनी होउनि अपुले जीवित मज अर्पिणे

कर्म हे अति साहस साजणे !

मत्त यवनकिंकरत्व-चिन्ही रति तव, मज संप्रती

शहाचा गुन्हेगार बोलती.

नाव गाव ठाव न मुळि आम्हा, घडीचा न भरवसा

कळेना अंतहि होइल कसा;

यास्तव अमुचा सुभगसुन्दरी ! संग न श्रेयस्कर

आम्हाहुनि पिशाच बरवा वर !

विकटविपिनवाटिकेनिकट विस्तृतविटपांच्या तळी

मंडळी मिळते टोळीतली;

होतो मागे कोण तदा ते आता आहो कसे

फिकीर न याची आम्हा असे !

"प्रफुल्ल भिवरातीर, तरीहि, गंभीर नीर वाहते

अफाटचि हिरवट-वन भोवते !

"राज्ञीपद सुखभोग सोहळे नको; डोहळे मनी

सख्याच्या संगे बसणे वनी."

Translation - भाषांतर
N/A

References :

कवी - बी

Last Updated : 2008-01-11T21:28:20.6870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

forwarded for immediate compliance

  • तात्काळ अनुपालनाकरता रवाना 
RANDOM WORD

Did you know?

पंचप्राणांना भोजनापूर्वी आहुती का द्यावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site