श्री सत्य नवनाथ पूजा - मंत्र स्तोत्र

नवनाथ पारायणानंतर नवनाथांची पूजा व पुढे सारांश नवनाथ वाचन केले गेले तर अधिक उत्तम आणि फलदायी होईल.


(चाल - बहु असोत सुंदर संपन्न)

जय जय जय आलख निरंजन गुण ग्रंथा
ॐ श्री यशश्री मच्छिंद्रदत्त नवपथा ॥धृ॥
हेरंभा स्तुति नव नारायण कथन
कार्यकाज अज्ञजना मार्गदर्शन ॥१॥
मत्स्योदरी आदि कवी कमलोभ्दव ले
शिव आदि दत्तगुरु मुखि अनुग्रहले ॥२॥
द्वितिय मंत्र शास्त्र कला विदया गुंफा
सरस्वतीस पुत्र भस्म चिमुटी चाफा ॥३॥
तृतिय मंत्र रण कंदन मछिंद्र मारुती
विजयीवर वाचकास मुष्टीभयक्षिती ॥४॥
भैरवाष्ट चामुंडे मंत्र चतुर्थ
नाथ शक्ती भक्तास्तव वर शांत्यर्थ ॥५॥
पंचमात भूता अभ्ढूत शत्किने
वशकृत निज भत्का हो साह्य युक्तिने ॥६॥
षड्‍मंत्री कालिका कटिं शिव अस्त्र
प्राप्त जाढू भयग्रस्ता मोचन शस्त्र ॥७॥
सप्तमात वीरभद्र होत ऐक्यता
जखिण चौर्यांशी व्यथा कधि न शक्यता ॥८॥
अष्टमात पाशुपता रामदर्शन ॥९॥
नवमंत्री नवल कथा जन्मला हरी
गोरख विदयार्जन वाचकही त्या परी ॥१०॥
दशमा कवी स्त्रीदेशी करभंजन ये
स्त्री दोष न संजीवनी संततीच ये ॥११॥
एकादशी यज्ञी जालिंदर जनन
अग्नी पूर्व दोष मुक्त प्राप्त हो धन ॥१२॥
अंतरिक्षात गुरु जनन प्रबुध्द
मंत्र गानी देवताही न क्रुध्द ॥१३॥
मैनावतीला प्रसन्न तेराव्यात
स्त्री हत्या मुक्त पितर उध्दरण्यात ॥१४॥
गोपिचंद जालिंदर गुरु हो गर्तेत
मंत्र गान बंधकार गृहांत हो मुक्त ॥१५॥
मारुती प्रबुध्द यूध्द पंचदशात
गृहव्दारी कलह शांत सर्व सुखात ॥१६॥
सोळावा गोपिचंद भेट कानिफा
दुस्वप्ना नाश नित्य पठानिंहो कृपा ॥१७॥
सप्तदशि अंतरिक्ष गर्तामुक्त
गोपिचंद दिक्षीत सुपंथ साधत ॥१८॥
अष्टादशि गोपिचंद भ्रगिनि उठवित
ब्रम्हपाच कुंभिपाकि पूर्वज मुक्त ॥१९॥
एकोणिसाव्यात हरी वायु नंदन,
मीलन हो पढन नित्य मोक्ष साधन ॥२०॥
विसाव्यात हरी विसावला स्त्री राज्या
गुरुपदि वेडा, वेडया ज्ञान सुभाग्या ॥२१॥
स्त्री राज्यातुन निवटे कवि एकविसी
बहुजन्मी गोहत्या निष्कलंकसी ॥२२॥
बाविसां हरि मिननाथ मारुती उठवी
पुत्रार्थी पुत्रवान ज्ञान गौरवी ॥२३॥
तेविसि सद्गुरु विटेस्तव गर्भगिरी
हो सुवर्ण मंत्रगानि दैन्य हो दुरी ॥२४॥
चोविस मंत्रात जन्म घेत भर्तरी
नच शिशुहत्या-वांझे पुत्र सत्वरी ॥२५॥
पंचविसाव्यात सुरोचन रासग हो
मानव जन्मात पुत्र शाप भय न हो ॥२६॥
सविसात विक्रम भर्तरिची भेट
गोत्र हत्या मुक्ती रिपु हो नष्ट ॥२७॥
द्रुमिल पिंगला लग्न राज्य विक्रम
सत्ताविसी स्थान वस्तु लाभविक्रम ॥२८॥
अठ्ठाविसी हो विरक्त पिंगलेस्तव
मंत्र भजनि भाविकास कांता गुणव ॥२१॥
हरि मुख श्रवणें पवित्र होत भर्तरी
क्षय त्रितापाची व्याधीच हो दुरी ॥३०॥
मंत्र तिसाव्यात जन्मला चौरंग
मंत्रच तंत्राने तस्कर भय भंग ॥३१॥
तपोनिष्ठ चौरंगी एकतिसाव्यात
कपट मंत्र मुग्ध होती मंत्र गायनात ॥३२॥
बत्तिसात श्रीमछिंद्र हो त्रिविक्रम,
धर्म कर्म गंडांतर वर्म करि शम ॥३३॥
वीरभद्र प्राण हरी गुरु शवा हरी
स्वर्गाहुन आणत हो धनुर्भय हरी
चौतिसांत जन्म रेवणास सिध्दता
मंत्र गायनात गमनि कार्य सिध्दता ॥३५॥
पस्तिसात रेवण शिशु पुनरपि आणवी
सिध्द जन्म गृहात अपमृत्युस पळवी ॥३६॥
छत्तिसात आर्विहोत्र जन्मकथा हो
अहिवृश्चिक दंश विषा उत्तीर्णच हो ॥३७॥
सदतिसांत आविर्होत्र कविचे द्वंद्व
मंत्रगानि गृह कुशिलता हो वंदय ॥३८॥
अडतिसात चर्पटास दीक्षा दत्त
होती हिवताप-मधुर-नवज्वर शांत ॥३९॥
चर्पट हरि हरा नाथ शक्ति दाखवी
शस्त्र बाण युध्दाजय शत्रू वाकवी ॥४०॥
सर्वनाथ मीलनात हवन इंद्र तो
सर्वग्रंथ मंत्र लाभ भक्त भद्र तो ॥४१॥
श्रीमच्छिंद्र दत्त हृद श्रीपाद सद्गुरु
कृपये श्री रचित गानि प्रणाली तरु ॥४२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 28, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP