भजनावली - शनिवारची भजनावली

भजनाचे सांप्रदाय - एक रामदासी सांप्रदाय आणि दुसरा वारकरी सांप्रदाय.


जय जयराम कृष्ण हरी । जय जय रामकृष्न हरी

९२ गणेशस्तवन
तांडव नृत्य करी । गजानन तांडव नृत्य करी ॥धृ०॥
नारद तुंबर गायन करिती । ब्रह्मा ताल धरी ॥१॥
सकलही देव सभेसी आले । मध्ये शिव गौरी ॥२॥
आनंदात्मज म्हणे गजवदना । भव भय दूर करी ॥३॥

९३ शारदादेवी भजन
देवी भवानी कुल स्वामीनी ।
भजु या ग पुजू या ग वरदायिनी ग ॥धृ०॥
सुजनाना रक्षावया आसुरांना निर्दाळाया ।
राज्य असे अखंडीत रिपू नाशीनी ग ॥१॥
अष्टभूजा महादेवी । शस्त्रे आयुधे करी घेई ।
सिंहावरी आरुढली रण रागिणी ग ॥२॥
शक्ती हीच उपासना । शौर्य धैर्याची साधना ।
भजु या ग वंदु या ग । वर दायिनी ग ॥३॥

९४ सद्‍गुरु स्तवन
कुलूप झाले बंद । किल्ली सांपडेना । कोठार खजिना भरला असे ॥१॥
किल्लीचा मालक तो हा सद्‍गुरु एक । डोळे उघडूनी देख परब्रह्म ॥२॥
दामाजी पंताने कोठार फोडीले । धनी एक केला पांडुरंग ॥३॥
जनी म्हणे देव कैशी करु सेवा । शूळापाशी उभा पांडुरंग ॥४॥
तुका म्हणे ऐशा किल्ल्या झाल्य़ा कीती । देहाची संगती कोणी नाही ॥५॥

९५ रुपाचा अभंग
पाहु द्या रे मज विठोबाचें रुप । लागलीसे भूक डोळां माझ्या ॥धृ०॥१॥
जाई जुई पुष्पें गुंफुनीया माळा । घालू घननीळा आवडीने ॥२॥
कस्तुरी कुंकुम भरुनिया ताटी । अंगी लावू उटी गोपाळाच्या ॥३॥
नामा म्हणे विठू पंढरीचा राणा । डोळिया पारणा होत असे ॥४॥

९६ अभंग
धन्य अंजनीचा सूत । नाम तुमचे हनुमंत ॥१॥
ज्याने सीता शुध्दी केली । राम सीता भेटवीली ॥२॥
द्रोणागिरी आणवीला । लक्षुमण वाचवीला ॥३॥
ऐसा मारुती उपकारी । दास लोळे चरणावरी ॥४॥

गजर ( जय जयकार )
विमान चाले गगनोदरी । भजनालागी आले हरी ।
विठ्ठ्ल विठ्ठ्ल मारू हाका । श्रीहरी आले उधळू बुक्का ॥
मरुतीराया बलभीमा । भजनालागी द्या प्रेमा ॥

९७ मध्यंतर
नये जरी तुज मधुर उत्तर । दिधला सूस्वर नाही देवे ।
नाही तयावीण भुकेला विठ्ठल । येईल तैसे बोल रामकृष्ण ।
देवापाशी मागे आवडीची भक्ती । विश्वासेची प्रीती भावबळे ।
तुका म्हणे मना सांगा विचार । धरावा निर्धार दिसेदिस ॥४॥

९८ अभंग
अमृताहूनी गोड नाम तुझे देवा ।
मन माझे केशवा का बा नेघे । का बा न घे ॥धृ०॥
सांगा पंढरीराया । काय करु यासी ।
का रुप ध्यानासी । न ये तुझे । न ये तुझे ॥१॥
कीर्तनी बैसता । निद्रे नागवीले ।
मन माझे गुंतले । विषय सूखा ॥२॥
हरीदास गर्जती । हरी नामाच्या कीर्ती । नये माझे चित्ती । नामा म्हणे ॥३॥

९९ अभंग
आळंदी हे गां पुण्य भूमी ठाव । दैवताचें नांव सिध्देश्वर ॥१॥
चौर्‍यांसी सिध्दांचा सिध्द भेटी मेळा । तो सुख सोहळा काय बानू ॥२॥धृ०॥
विमानांची दाटी पुष्पांचा वर्षाव । स्वगीहुन देव करिताती ॥३॥
नामा म्हणे देवा । चला तया ठाया । विश्रांती घ्यावया कल्पवरी ॥४॥

१०० अभंग
धरिल्या देहांचें सार्थक करीन । आनंदे भरीन तिन्ही लोक ॥१॥॥धृ०॥
नामाची या नौका भरीन सहस्त्रभरी । नावाडी श्रीहरी पांडुरंग ॥२॥
लावीन निशाण जावया वैकुंठा । गाजवीन पेठा भक्तीची या ॥१॥
भाविक हो येथे धरावा आवंका । दास विनवी तुका भाविकासी ॥३॥

१०१ अभंग उपसंहार संतांचा अभंग
संत चरण रज लागता सहज । वासनेचे बीज जळूनी जाय ॥१॥
मग रामनामी उपजे आवडी । सुख घडोघडी वाढूं लागे ॥२॥॥धृ०॥
कंठी प्रेम दाटे नयनी नीर लोटे । ह्र्दयी प्रगटे रामरुप ॥३॥
नामा म्हणे साधन सुलभ गोमटे । परी उपतीष्ठें पूर्व पुण्यें ॥४॥

१०२ अभंग
रंग मांडिला रंगणी । उभा ठाकला कीर्तनी ॥१॥
हाती घेवोनिया वीणा । कंठी राहे नारायणा ॥धृ०॥२॥
सावळी देखिली मूर्ती । माझ्या जिवाची विश्रांती ॥३॥
तुका म्हणे दे गा देवा । माझ्या भजनाचा ठेवा ॥४॥

१०३ गौळण
त्या धन्य गोपिकांना । प्रभू लाभ जाहला ना ॥धृ०॥
शिशु पाळण्यात रडते । त्यजुनी तयास जाते ।
आवरोनी प्रेम पान्हा । प्रभू लाभ जाहला ना ॥१॥
गेली यमुना जिवना । मधू नाद येई काना ।
विसरे ती देहभाना । प्रभू लाभ जाहला ना ॥२॥
अष्टांग योग साधू । म्हणुनी कितीक साधू ।
बसले धरूनी आसना । प्रभू लाभ नाही त्यांना ॥३॥
किती भाग्य गोपिकांचे । अद्वैत ब्रह्म साचे
सकार जहाले ना । प्रभुलाभ जाहला ना ॥४॥

१०४ गौळण
कृष्ण मजकडे पाहू नको माझी घागर गेली फुटून ॥धृ०॥
डोईवर घागर हातामधे झारी । वेणीच गेली सुटून ॥१॥
भिंती आड लपुनी आला माझ्या जवळी । नाहाणीत नाहते जपून ॥२॥
शाम हा सुंद्दर अती मनोहर । बहर हा घ्यावा लुटून ॥३॥
माणिक प्रभू म्हणे प्रितीची राधा । हरी चरणी लागे जपून ॥४॥

१०५ गौळण
असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा । देव एका पायाने लंगडा ॥धृ०॥
गवळया घरी जातो । दही दूध खातो । करी दह्या दुधाचा रबडा ॥१॥
शिंकेची तोडीतो मडकेची फोडितो । करी नवनीताचा सडा ॥२॥
वाळवंटी जातो कीर्तन करितो । घेतो साधु संतासी झगडा ॥३॥
एका जनार्दनी भिक्षा वाढा माई । देव एकनाथाचा बचडा ॥४॥

१०६ आरती मारुतीची
सत्राणे उड्डणे हुंकार वदनी । करी डळमळ भू मंडळ सिंधूजळ गगनी ॥
कडाडिले ब्रह्मांड घोका त्रिभूवनी । सूरवर नर निःशाचर त्या झाल्या पळणी ।
जय देव जय देव जय हानुमंता । तुमचेनी प्रसादे न भये कृतांता ॥१॥
दुमदुमिले पाताळ उठला प्रती शब्द । धगधगिला धरणीधर मानियेला खेद ।
कडाडिले पर्वत उडुगण उच्छेद । रामी रामदासा शक्तीचा शोध ॥२॥

शनिवारचे भजन संपूर्ण  

N/A

References : N/A
Last Updated : December 23, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP