TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अंक पहिला - भाग १३ वा

नाट्याचार्य देवलांच्या ’ संगीत मृच्छकटिक ’ ह्या नाटकाचा पहिला प्रयोग सन १८८७ सालीं ’ ललितकलोत्सव मंडळी ’ नें, पुणें येथें आनंदोद्भव नाट्यगृहांत केला.


भाग १३ वा
मैत्रे० : मित्रा , राजशालकाचा तुला कांही निरोप आहे.
चारु० : तो कोणता ?
मैत्रे० : तो म्हणाला , धनकनकसंपन्न अशी जी कलावंतिणीची पोरगी वसंतसेना ती कामदेवाच्या उत्सवापासून तुझ्यावर अनुरक्त झाली आहे. आम्ही बलात्काराने तिला वश करीत असतां आतां ती तुझ्या घरात शिरली .
वसंत० : " बलात्कारानें तिला वश करीत असतां " असें जर तो खरेंच म्हणत असेल तर मला हे एक भूषणच आहे.
मैत्रे० : तिला जर मुकाट्याने माझ्या स्वाधीन करशील तर, सरकारांत गेल्याशिवाय माझा खटला तूंच संपविलास असें होऊन मी तुझ्यावर कृपा करीन .आणि तसे जर न करशील तर मरेपर्यंत तुझे आणि माझे वैर राहील.
चारु० : उं : ! तो काय मूर्ख आहे. --
ठुंबरी
लाजवित ही सुरयुवतींसी ॥ तुलना नाहीं गुणरुपाशीं ॥धृ॥
निर्धन मी समजुनि गेहीं ॥ जा म्हणतां ही गेली नाहीं ॥
बहु पुरुषांचा परिचय तरिही ॥ वदली नाहीं शब्द कसा मसिं ॥१॥
वसंत० : ( मनांत ) कितीतरी याची सभ्य रीति ही ! आणि भाषण तरी किती मधुर ! असो. अशाबरोबर आज येथे राहणे चांगले नाही. (उघड ) महाराज, आपली मजवर पूर्ण कृपा असेल तर माझी एक विनंती आपण मान्य करावी . हे माझे दागिने सांभाळावे ; कारण यांच्यापायी त्या दुष्टांनी माझी पाठ पुरविली आहे. म्हणून म्हणतें , हे आपण सांभाळावे.
चारु० : प्रस्तुत तुझे अलंकार ठेवून घेण्यासारखें माझे घर नाही.
वसंत० : हें आपण कांही तरी बोलतां . कोणी घर पाहून काही ठेव ठेवीत नाही - मनुष्य पाहून ठेवतें .
चारु० : बरें , तुझा आग्रहच असेल तर ठेव . मैत्रेया , तेवढे अलंकार घे पाहूं .
वसंत० : ( अलंकार देऊन ) आतां मात्र माझ्यावर आपली पूर्ण कृपा झाली.
मैत्रे० : ( दागिने घेऊन ) वसंतसेने, तुझें कल्याण असो !
चारु० : अरे , तिनें तुला कांही धर्म नाहीं केला , ठेव ठेवली आहे.
मैत्रे० : तर मग चोर कां नेईनात --
चारु० : आणि थोड्याच दिवसांनीं --
मैत्रे० : ही ठेव -
चारु० : ती परत घेऊन जाईल .
मैत्रे० : हं !

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:25:08.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घरीं रांड पोरें मरती उपवासी। सांगे लोकापाशीं थोरपण।।

  • घरात दारिद्य्र असून बायका पोरे उपाशी मरत असतां बाहेर पोकळ बढाया मारीत फिरणार्‍या मनष्‍याबद्दल म्‍हणतात. -तुगा ३११६. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तिचे वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळ्या दिवशी संस्कार कसे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site