श्री रूद्राध्याय - अनुवाक नववा

रूद्राध्याय पठण केल्याने श्री शंकराची कृपा होऊन, इच्छित सर्व कार्ये पार पडतात.


नम हरिण्याय च प्रपथ्याय च ॥१॥
नम: कि शिलाय च क्षयणाय च ॥२॥
नम: कपर्दिने च पुलस्तये च ॥३॥
नमो गोष्ठयाय च गृह्याय च ॥४॥
नमस्तल्प्याय च गेह्याय च ॥५॥
नम: काटयाय च गहृरेष्टाय च ॥६॥
नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च ॥७॥
नम: पाँ, सव्याय च रजस्याय च ॥८॥
नम: शुष्क्याय च हरित्याय च ॥९॥
नमो लोप्याय चोलप्याय च ॥१०॥
नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च ॥११॥
नम: पर्ण्याय च पर्णशद्याय च ॥१२॥
नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च ॥१३॥
नम आक्खिदते च प्रक्खिदते च ॥१४॥
नमो व: किरिकेभ्यो देवानाँ, हृदयेभ्यो ॥१५॥
नमो विक्षीणकेभ्यो ॥१६॥
नमो विचिन्वत्केभ्यो ॥१७॥
नम: आनिर्हतेभ्यो ॥१८॥
नम आमीवत्केभ्य: ॥१९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 02, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP