श्री रूद्राध्याय - अनुवाक सातवा

रूद्राध्याय पठण केल्याने श्री शंकराची कृपा होऊन, इच्छित सर्व कार्ये पार पडतात.


नमो दुन्दुभ्याय चाऽऽहनन्याय च ॥१॥
नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च ॥२॥
नमो दूताय च प्रहिताय च ॥३॥
नमो निषडिगणे चेषुधिमते च ॥४॥
नमस्तीक्ष्णेषवे चाऽऽयुधिने च ॥५॥
नम: स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥६॥
नम: स्त्रुत्याय त पथ्याय च ॥७॥
नम: काटयाय च नीप्याय च ॥८॥
नम: सूद्याय च सरस्याय च ॥९॥
नमो नाद्याय च वैशन्ताय च ॥१०॥
नम: कूप्याय चावटयाय च ॥११॥
नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च ॥१२॥
नमो मेध्याय च विद्युत्याय च ॥१३॥
नम ईध्रियाय चाऽऽतप्याय च ॥१४॥
नमो वात्याय च रेष्मियाय च ॥१५॥
नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॥१६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 01, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP